Archiv článků

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému v Čučicích

08.05.2021 11:25
V neděli 16.5. v 11:00 bude slavná poutní Mše svatá v kapličce sv. Jana Nepomuckého v Čučicích. Kdyby bylo deštivé počasí, bude Mše svatá v kostele. Pokud bude Mše svatá v kapličce, znovy mlčí, pokud v kostele, zvony se rozezní.

Nová rozvolněná opatření

27.04.2021 11:16
Od pondělí 26.4.2021 platí nová rozvolněná opatření pro účast na bohoslužbách. Už není omezen počet účastníků. Na bohoslužbě v kostele všichni mají mít respirátor, desinfikovat ruce a dodržovat rozestup dva metry ti, kdo nejsou členy jedné domácnosti. Více zde.

Blahoslavený P. Jan Zavřel, mučedník Eucharistie

19.04.2021 07:34
V sobotu 17. dubna byl v \itálii blahořečen český kněz, řeholník, mučedník Euchariestie P. Jan Zavřel.   P. Jan Zavřel se narodil v květnu roku 1725 v Chodově u Prahy (dnes už část Prahy) v pražské arcidiecézi. V roce 1745 odjel z Klatov do Litoměřic, kde byl...

Modlitba růžence

07.04.2021 09:09
Ve středu 7.4. bude v Oslavanech v kostele v 18:00 modlitba růžence a litanie.

Bílá sobota

03.04.2021 07:09
Bílá sobota je oslavou křesťanské naděje. V srdci těch, kdo prožívají Bílou sobotu (myslíme hlavně na Marii, Kristovu Matku), přes všechno zevnější zdání bolesti a smutku převládalo přesvědčení (víra) o Kristově vítězství. I v nás posiluje každá Bílá sobota tuto naději v konečné...

Zahradník

02.04.2021 11:02
Jednou na Velký pátek byla svatá Terezie z Avily uchvácena Boží milostí a viděla celý širý svět v podobě veliké zahrady, v níž byly shromážděné různé květy ze všech končin světa. Na celé zahradě bylo veliké ticho. Ani jeden květ nejevil známky života. A tu náhle do zahrady vstoupil muž vážné tváře,...

Velký pátek

02.04.2021 06:53
Litanie na Velký pátek Pane smiluj se. Kriste smiluj se. Pane smiluj se.   Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi. Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi. Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.   Ježíši, Synu Boha živého, smiluj se...

Zelený čtvrtek

01.04.2021 08:42
Bohu, všechna čest a všechna sláva   Nejpodstatnější část Mše svaté uzavírá kněz slovy: Skrze Něho a s Ním a v Něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.   Tato slova říkají, jaký je zaručený účinek obdržený skrze...

Květná neděle

27.03.2021 05:16
Neměl kde přespat Když šel Pán Ježíš na Květnou neděli z Betánie do Jeruzaléma, lidé ho velkolepě a slavnostně vítali. Mávali větvemi, prostírali pláště, provolávali Hosana. Když oslavy skončily, Ježíš neviděl nikoho, kdo by mu nabídl nocleh nebo mu dal najíst. A tak vyšel z města a vrátil se na...

Pastýřský list biskupů k Zvěstování Páně

24.03.2021 07:54
"Buďme nablízku nenarozeným i jejich rodičům": pastýřský list olomouckých biskupů ke slavnosti Zvěstování Páně   Drazí bratři a sestry, ve čtvrtek budeme slavit slavnost Zvěstování Páně. Ta obrací naši pozornost nejen k vtělení Ježíše Krista, ale i k počátku našeho života. Tehdy Bůh...
Záznamy: 41 - 50 ze 363
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>