314. karmelská pouť

07.07.2021 06:49

V neděli 18.7. 2021 v Oslavanech oslavíme 314. karmelskou pouť, máme možnost přijmou plnomocné odpustky

 

8:00 Mše svatá za hraběnku Molartovou, zakladatelku poutí, a za poutníky

 

10:00 žehnání a předávání karmelských škapulířů, je třeba se předem přihlásit u pana faráře

 

10:30 Slavná Mše svatá, za ty, kteří přispěli na přestavbu varhan, zpívá chrámový sbor Cecília 

 

14:30 svátostné požehnání