Adorační den v Oslavanech

24.11.2018 10:48

Na sobotu 8. prosince připadá adorační den pro farnost Oslavany. Ráno v 8 hodin bude Mše svatá ze slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie. Je to doporučený svátek. Po Mši sv. začne adorace Nejsvětější svátosti. V 11,30 společně adoraci ukončíme. Před Mší svatou a po ní bude možnost přijít ke svaté zpovědi. Využijte tento slavnostní den k adventímu ztišení a duchovní obnově.