Biřmování v Oslavanech

26.09.2020 09:53

V neděli 4.10. budou v Oslavanech mimořádně dvě Mše svaté. Při Mši svaté v 9:30 udělí otec biskup Vojtěch Cikrle našim biřmovancům svátost biřmování, kostel zaplní rodiny biřmovanců, proto prosím, kdo můžete, přijďte na Mši svatou v 7:00.

V sobotu večer bude Mše svatá v Ketkovicích v 18:00 a navíc, místo neděle v 19:00 v Čučicích.

Mše svatá ve Zbýšově jako obvykle v 8:00.