Dochovní obnova pro ženy se sestrou Veronikou Barátovou

29.11.2015 16:09

Sestra Veronika Barátová povede v Brně duchovní obnovu pro ženy

V sobotu 12. prosince se v sále Filharmonie Brno na náměstí Komenského koná duchovní obnova pro ženy, kterou povede sestra Veronika Barátová z Komunity blahoslavenství. Téma promluv je „V mých očích jsi drahá a vzácná“.

Udělejte si den jen pro sebe a přijďte objevit samu sebe ve Ježíšově pohledu, který dává nám ženám pravou důstojnost a krásu. Prožijte adventní sobotu naplněnou promluvami a modlitbami s řeholní sestrou Veronikou, která za Vámi přijede ze Slovenska, kde je zodpovědná za dům Komunity v Okoličném (Liptovský Mikuláš). Akce bude celodenní a její součástí bude mše svatá. Nabídneme také nové tituly z Karmelitánského nakladatelství a možnost svátosti smíření. Těší se na Vás nadační fond CREDO, který se snaží evangelizovat nejen slovem. Snadno se můžete registrovat na internetových stránkách www.duchovniobnova.cz. Cena je 99 Kč. Duchovní obnova se koná se souhlasem brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho.