Dušičky v našich farnostech

28.10.2019 07:54

Čtvrtek 1. listopadu, Slavnost Všech svatých, doporučený svátek

Mše svatá v Ketkovicích v 16:00

Mše svatá v Oslavanech v 18:00

následují litanie ke všem svatým a modlitby za zemřelé.

 

Pátek 2. listopadu, Vzpomínka na všechny věrné zemřelé duše v očistci

Mše svatá v Oslavanech v 16:00, doprovodí chrámový sbor Cecília, zazní propria k Dušičkám od P. Josefa Olejníka,

následují modlitby za zemřelé.

Mše svatá ve Zbýšově v 17:30, následuje adorace, potom pobožnost za zemřelé na hřbitově.

 

Neděle 4. listopadu, dopolední bohoslužby jako obvykle, odpoledne dušičkové pobožnosti na hřbitovech

V Oslavanech ve 14:00

V Ketkovicích v 14:30

V Čučicích v 15:00

 

Příležitost ke svaté zpovědi půl hodiny před každou Mší svatou.

 

Odpoledne na Všechny svaté a na Dušičky po celý den je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, když se splní tyto podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysly Svatého otce, nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu, navštíví-li někdo kostel a pomodlí se modlitbu Páně a Vyznání víry.

 

Od 1. do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, když se splní tyto podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysly Svatého otce, nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se modlitbu Páně a Vyznání víry.

V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat odpustky částečné. Více zde: https://www.farnostoslavany.cz/news/dusicky-v-nasich-farnostech/

Čtvrtek 1. listopadu, Slavnost Všech svatých, doporučený svátek

Mše svatá v Ketkovicích v 16:00

Mše svatá v Oslavanech v 18:00

následují litanie ke všem svatým a modlitby za zemřelé.

 

Pátek 2. listopadu, Vzpomínka na všechny věrné zemřelé duše v očistci

Mše svatá v Oslavanech v 16:00, doprovodí chrámový sbor Cecília, zazní propria k Dušičkám od P. Josefa Olejníka,

následují modlitby za zemřelé.

Mše svatá ve Zbýšově v 17:30, následuje adorace, potom pobožnost za zemřelé na hřbitově.

 

Neděle 4. listopadu, dopolední bohoslužby jako obvykle, odpoledne dušičkové pobožnosti na hřbitovech

V Oslavanech ve 14:00

V Ketkovicích v 14:30

V Čučicích v 15:00

 

Příležitost ke svaté zpovědi půl hodiny před každou Mší svatou.

 

Odpoledne na Všechny svaté a na Dušičky po celý den je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, když se splní tyto podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysly Svatého otce, nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu, navštíví-li někdo kostel a pomodlí se modlitbu Páně a Vyznání víry.

 

Od 1. do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, když se splní tyto podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysly Svatého otce, nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se modlitbu Páně a Vyznání víry.

V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat odpustky částečné. Více zde: https://www.farnostoslavany.cz/news/dusicky-v-nasich-farnostech/

Čtvrtek 1. listopadu, Slavnost Všech svatých, doporučený svátek

Mše svatá v Ketkovicích v 16:00

Mše svatá v Oslavanech v 18:00

následují litanie ke všem svatým a modlitby za zemřelé.

 

Pátek 2. listopadu, Vzpomínka na všechny věrné zemřelé duše v očistci

Mše svatá v Oslavanech v 16:00, doprovodí chrámový sbor Cecília, zazní propria k Dušičkám od P. Josefa Olejníka,

následují modlitby za zemřelé.

Mše svatá ve Zbýšově v 17:30, následuje adorace, potom pobožnost za zemřelé na hřbitově.

 

Neděle 4. listopadu, dopolední bohoslužby jako obvykle, odpoledne dušičkové pobožnosti na hřbitovech

V Oslavanech ve 14:00

V Ketkovicích v 14:30

V Čučicích v 15:00

 

Příležitost ke svaté zpovědi půl hodiny před každou Mší svatou.

 

Odpoledne na Všechny svaté a na Dušičky po celý den je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, když se splní tyto podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysly Svatého otce, nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu, navštíví-li někdo kostel a pomodlí se modlitbu Páně a Vyznání víry.

 

Od 1. do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, když se splní tyto podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysly Svatého otce, nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se modlitbu Páně a Vyznání víry.

V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat odpustky částečné. Více zde: https://www.farnostoslavany.cz/news/dusicky-v-nasich-farnostech/

V pátek 1. listopadu oslavíme Slavnsot všech svatých, doporučený svátek. Mše svatá bude v Oslavanech v 16:00 hodin. Po Mši svaté následují litanie ke všem svatým, adorace a svátostné požehnání. Před Mší svatou bude příleživot ke sv. zpovědi od 15:00 hodin. Když bude potřeba, bude se zpovídat i po adoraci.

 

V sobotu 2. listopadu oslavíme Vzpomínku na všechny věrné zemřelé. Mše svatá bude v Oslavanech v 8:00 hodin ráno, dušičková propria P. Josefa Olejníka zazpívá sbor Cecília. V Ketkovicích bude Mše svatá v 17:00 hodin.

 

V neděli 3. listpdadu budou ranní bohoslužby jako obvykle a odpoledne proběnou dušičkové pobožnosti na hřitovech.

V Oslavanech ve 14:00

V Ketkovicích v 14:45

V Čučicích v 15:15


 

Odpoledne na Všechny svaté a na Dušičky po celý den je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, když se splní tyto podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysly Svatého otce, nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu, navštíví-li někdo kostel a pomodlí se modlitbu Páně a Vyznání víry.

 

Od 1. do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, když se splní tyto podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysly Svatého otce, nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se modlitbu Páně a Vyznání víry.


 

V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat odpustky částečné.