Dušičky v našich farnostech

23.10.2021 10:33

V noci ze soboty 30.10. na neděli 31.10. začne platit zimní čas. Hodiny se posunou ze 3:00 na 2:00, budeme vstávat o hodinu později.

 

Dá-li Pán Bůh:

v neděli 31.10. budou bohoslužby jako obvykle.

 

V pondělí 1.11. slavnost Všech svatých, Mše svatá v 18:00 v Oslavanech.

Příležitost ke sv. Zpovědi od 17:00

 

V úterý 2.11. Dušiček, Mše svatá bude v Čučicích v 17:00 (zimní čas) a v 18:00 v Oslavanech.

 

Ve čtvrtek 4.11. bude Mše svatá v Sudících v 16:00.

 

V pátek 5.11. první pátek v měsíci, po Mši svaté adorace, zpověď od 15:30, popřípadě po Mši svaté.

 

Možnost získat plnomocné odpustky

Odpoledne na Vše svaté a na Dušičky po celý den
je možno získat plnomocné odpustky

(odpuštění všech trestů za hříchy)
přivlastnitelné pouze duším v očistci,
když se splní tyto podmínky:
svatá zpověď,
svaté přijímání,
modlitba na úmysl Svatého Otce,
nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu.
navštíví-li někdo kostel
a tam se pomodlí modlitbu Páně a Vyznání víry

Od 1. do 8. listopadu
je možno získat plnomocné odpustky
přivlastnitelné pouze duším v očistci,
když se splní podmínky:
svatá zpověď,
svaté přijímání,
modlitba na úmysl Svatého Otce,
nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu
navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam,
třeba jen v duchu za, zemřelé

Kdo z vážných důvodů nemůže navštívit hřbitov od 1.11. do 8.11., může získat odpustky v předcházejícím týdnu, od 25.10.