Hromnice

30.01.2021 08:57

Ústa jsou plná toho, čím srdce přetéká.

City mají svá slova, jimiž se prozradí, i když nechtějí.

Například bázeň má slova, plná obavy,

bolest zase slova plná nářku,

láska pak slova radostná.

Některá slova, (jako třeba Simeonův chvalozpěv) nevycházejí jen na pokyn ducha (rozumu), ale vytváří je citové pohnutí.

Hříšník nic neočekává. Je spokojen s přítomnými časnými dobry, neočekává nic v budoucnosti. Simeon byl spravedlivý, protože očekával Krista a v duchu již cítil jeho vůni ještě dříve, než se mu mohl poklonit v těle. Byl blažený ve svém očekávání a skrze vůni očekávání dospěl k chuti patření.

Jak je to s námi? Očekávám? Těším se do kostela na mši svatou? Těším se, že spatřím světlo k osvícení pohanů?

 

Sv. Bernard z Cl. Kázání na Píseň písní II., LXVII, s. 275.