Modlitba za ochranu před epidemií

17.03.2021 08:16

Po internetu koluje Modlitba svatého Otce Benedikta XVI. za ochranu před koronavirem. Nikde není důkaz, odkaz, že pochází přímo od něj, ale určitě je napsána v jeho duchu.

 

Modlitba sv. Otce Benedikta XVI.

Pane Ježíši Kriste, náš božský lékaři,

buď naší stráží, a ochraňuj nás před koronavirem a všemi smrtelnými chorobami. Smiluj se nade všemi, kteří zemřeli, a uzdrav všechny nemocné. Osviť všechny vědce, kteří hledají lék. Posiluj a ochraňuj všechny zdravotníky, kteří nyní pečují o nemocné. Uděl pokoj všem, kteří mají strach, zvláště starým lidem a ohroženým osobám. Kéž tvá drahocenná krev je naším štítem, naší ochranou a spásou. Kéž se obáváme nakažení hříchem než jakoukoli nemocí. Pane, potřebujeme tě! Smiluj se nad námi a nad celým světem. Amen.