Naléhavá prosba k sv. Terezii z Lisieux

30.09.2022 20:48

Supplica (naléhavá prosba) k sv. Terezii z Lisieux

 

Ó slavná svatá Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, milované dítě Otce, panno zasnoubená Synu a pokorná učitelko vyučovaná Duchem Svatým:

Zdravíme tě s radostí a přicházíme k tobě s důvěrou. Zázraků učiněných na tvou přímluvu je tolik, že se nedají spočítat; ty sama se ukazuješ jako přítelkyně a přímluvkyně všech, kdo se k tobě v čase potřeby utíkají.

Spoléháme se na tvou dětskou moc nad Otcovým srdcem. Z nebeského místa vidíš naše soužení a podle milostivého úradku Boží prozřetelnosti posíláš růže slitování těm, kdo vyhledávají tvou pomoc. Není žádná tělesná či duševní bída, na kterou bys ty neodpověděla s láskou. Ty, která jsi usilovala být láskou v srdci Církve, dokud jsi byla zde na zemi, jsi navždy láskou v srdci Církve z místa, které ti nyní náleží v nebi.

Sestup k nám, svatá Terezie. Pospěš k nám, kteří očekáváme růži z nebe, se znamením svého soucitu a zárukou své pomoci. Kdo by neslyšel o tvých zásilkách lásky na každém místě a na každém kontinentu? Kráčej s námi, svatá Terezie, ať nesejdeme z tvé malé cesty.

Změň, prosíme tě, naši bázlivou a váhavou důvěru v důvěru, která je bezmezná a smělá, aby obětováním nás samých tajemství Boží milosrdné lásky, jak jsi ty sama sebe obětovala, naše důvěra mohla být jako ta tvá zdokonalena v kontemplaci svaté a adorované Ježíšovy Tváře: pokladu tvého srdce v tomto slzavém údolí a tvé vše převyšující radosti v jasu nebeské vlasti. Amen.

 

 

Z anglického originálu,

publikovaného benediktinským převorstvím v Silverstreamu v Irsku,

přeložil fr. Štěpán Maria Filip OP