Nedělle Božího milosrdenství

14.04.2023 07:26

2. neděle velikonoční se nazývá Nedělí Božího milosrdenství. Také  o této neděli dnes je možné zístakt plnomocné i částečné odpustky.

..Udělují se plnomocné odpustky za obvyklých podmínek věřícím, kteří se o 2. neděli
velikonoční, tedy o neděli Božího milosrdenství, s duší zcela odvrácenou od jakéhokoliv
hříchu, i všedního, zúčastní pobožnosti ke cti Božího milosrdenství, nebo se alesp
před veřejně vystavenou nebo ve svatostánku uloženou Nejsvětější svátostí oltářní
pomodlí Otče náš, Věřím v Boha a invokaci: „Ježíši, důvěřuji Ti!“

slavkovice.cz/document/Dekret_plnomocne_odpustky_SvatekBM.pdf