Opravy v Ketkovicích

24.11.2022 15:29

Začátkem roku se uskutečnilo restaurování 13. a 14. zastavení křížové cesty v kostele v Ketkovicích. Práce provedl Ivo Staněk. Pán Bůh zaplať všem farníkům a Sboru dobrovolných hasičů v Ketkovicích za podporu. Ostatních dvanáct zastaveních bude resturováno přes nadcházející zimu, abychom se v postní době 2023 mohli modlit pobožnost křížové cesty u opravených zastavení.