Opravy ve Zbýšově

24.11.2022 13:19

Během letošního roku se podařilo restaurovat hlavní kříž na hřbitově ze Zbýšově. Restaurování provedl MgA. Bohdan Jeřábek. Odstranění emailové černé barvy na písmenech v nápisech byl požadavek památkářů.

Pán Bůh zaplať všem farníkům a Jihomoravskému kraji, kteří na restaurování přispěli.

 

Začátkem roku se podařilo restaurovat třetí barevné okno v přesbytáři kostela. Je na něm sv. Julius I. papež. Restaurování provedl Tomáš Mitvalský. Děkujeme městu Zbýšov za podporu.