Pane, kde jsi?

11.04.2020 20:02

Opravdu prorocká slova pronesl kardinál státní sekretář Eugenio Paceli, budoucí papež Pius XII. v dopise svému příteli a splupracovníku hraběti Enrico Pietro Galeazzimu: „Znepokojuji se poselstvím Panny Marie předanými ve Fatimě Lucii. Toto vytrvalé upozorňování Panny Marie na nebezpečí, která hrozí církvi, jsou Božím varováním před sebevraždou skrze změnu víry v její liturgii, její teologií, její duši. Všude kolem slyším samé novátory, kteří chtějí rozbořit posvátný chrám, zhasit plamen Církve osvěcující svět, zavrhnout její klenoty a donutit ji, aby litovala své milulosti. Nastane den, kdy civilizovaný svět odmítne Boha, kdy církev bude pochybovat jako Petr, bude v pokušení uvěřit, že člověk se stal Bohem. V našich kostelích budou křesťané marně hledat věčné světlo, tam, kde je očekává Bůh. Stejně jako Magdalena plačící před prázdnou hrobkou, budou se i oni ptát: Kam jej odnesli?“