Pondělí Svatého týdne

06.04.2020 14:19

Ježíš byl na návštěvě u svých přátel v Betánii. Maria pomazala Pána olejem k pohřbu. Mariina ušlechtilost a obětavost naplnila dům příjemnou vůní. Vše, i to nejmenší, co s láskou dáváme Bohu a bližnímu, vydává vůni, která naplňuje dům. Vůně symbolizuje její velkorysé srdce. Svou vzácnou vůni vydává i dobrota, oddanost, důvěra a láska. V životopisech některých světců je zmiňována skutečnost, že je během jejich života obestírala příjemná vůně. Mnozí ctitelé patera Pia tvrdí, že jeho přítomnost charakterizovala příjemná vůně fialek. Svatou Terezii z Lisieux provázela vůně růží.

Dobro je milé a krásné. Kristus Pán byl celý přívětivý, milý a krásný. Bůh touží být čas od času milován s rozkoší, nejen z povinnosti.

Příjemná vůně nardového oleje však rozrušila Jidáše. Jidáš nenávidí světlo, dobrotu a vůni, protože dlouho žije v nepravosti a kompromisech. Zatímco mrtvolný zápach hříchu je spojen se smrtí a rozkladem, vůni vydává láska každého milujícího srdce spojeného s Ježíšem.

Prosme o milost sloužit Bohu čas od času s rozkoší, nejen z povinnosti.