Postní almužna

17.02.2023 09:50

Také letos se můžete zapojit do akce charity, Postní almužny. Pokladničky naleznete v kostele.

Dopis prezidenta Diecézní charity Brno

 

Bratři a sestry, milí přátelé,
22. 2. 2023 je Popeleční středa, kdy křesťané začínají prožívat postní dobu. Obvykle
ji vnímáme jako období vážné přípravy na radostnou oslavu zmrtvýchvstání Pána
Ježíše.
Ve vstupní modlitbě 3. neděle postní se modlíme: „Bože, studnice milosrdenství
a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem
a štědrostí.“ Postní doba je příležitostí uvědomit si, že Pán Ježíš zemřel na kříži za
všechny hříšníky a že jedním z těchto hříšníků jsem i já. Hříšnost se nedá vyléčit, ale
dá se léčit. Účinnými léky jsou modlitba, půst a štědrost, které ale působí jenom
současně.
Postní almužna dává možnost pomáhat potřebným. V současné době válečné krize,
energetické krize, ekonomické krize jsou kolem nás lidé, na které tyto krize zvlášť
doléhají. Postní almužna může pomáhat ve vašem okolí nebo ve vaší farnosti. Nebo ji
můžete svěřit pracovníkům Diecézní charity Brno, kteří ví o lidech v nouzi a rádi jim
váš příspěvek předají.
Léky modlitba, půst a štědrost působí jenom společně. Společně léčí naši hříšnost
a společně pomáhají potřebným. Proto v každé koruně vložené do postní almužny by
mělo být nejméně 30 haléřů modlitby, 30 haléřů postu a 30 haléřů štědrosti. Zbytek
můžeme doplnit láskou.
Přeji vám pokojné prožití postní doby. Přeji vám čas na modlitbu, odvahu
k postu a štědré srdce. Přeji vám, ať doba postní je pro vás dobou radostnou.

Mons. ThLic. Václav Slouk
prezident Diecézní charity Brno
moderátor pro oblast charitativní činnosti církve