Pozdrav

30.10.2020 08:41

Drazí farníci,

srdečně vás pozdravuji. Děkuji za modlitby, podporu a pomoc, daří se mi lépe, ale na bohoslužby v kostele to ještě není. Každý den ráno na faře sloužím Mši svatou na úmysly, které byly zapsány. Vzpomínám na vás při každé Mši svaté a v modlitbách, aby vás Pán Bůh chránil od nakažlivých nemocí a všeho jiného zlého a zachoval v pokoji.

I když u toho nemůžu být, v našich kostelích probíhají naplánované opravy:

-v Oslavanech je lešení na věži do výšky 26 metrů, dělá se nová fasáda věže, připravuje se restaurování kamenných prvků na fasádě, nové schody k sakristii, generální oprava varhan.

-ve Zbýšove je taky lešení, probíhá oprava fasády severní zdi a průčelí, připravuje se restaurování vitrážových oken, do kterých nejvíc zatéká.

-v Ketkovicích se opravuje hřeben střechy, latě pod ním, aj.

- v Čučicích a ještě ve Zbýšově se budou na střechu montovat zábrany proti sněhu, aby nedošlo opět k poškození tašek, plechů a žlabů.

Oprav je až nad hlavu, v následujícím roce se do ničeho nového nebudu pouštět, dodělám pouze co už začalo.

Prosím vás o modlitby, aby práce šly dobře; jednání s firmami a památkáři; aby se nikomu na kostelích nic nestalo. A taky prosím o příspěvky na opravy a na zálohy na energie na farní účty, když se nekonají sbírky při bohoslužbách.

Pán Bůh zaplať!

S kněžským požehnáním

váš farář

P. Jaromír Gargoš

 

Čísla účtů farností, na které je možné posílat dary, na požádání vystavím potvrzení.

Farnost Oslavany 2023743359/0800

Farnost Zbýšov 2023742399/0800

Farnost Čučice 2023744319/0800