Prázdné varhaní skříně

11.03.2021 18:33

V tomto týdnu nás navštívili zaměstnanci varhanářské firmy a úplně rozebrali varhany, zůstali prázdné varhaní skříně. Nové varhany se stavějí v hale firmy, v létě se budou mountovat do skříní.

Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům, kteří na varhany přispívají!

Více o přestavbě varhan zde.