Přestavba pokračuje

05.03.2022 16:16

Skončila fáze výroby varhan v hale varhanářské firmy Ponča-Varhany v Krnově. V únoru začala další etapa - montování varhan v kostele. Varhanáři na kurů postavili zdvižnné rameno, kterým dopravují objemné a těžké komponenty na kúr. Začali novou podlahou, kovovou konstrukcí pro vzdušnice a vdušnicemi. Vzdušnice jsou takové "dýchací orgány" varhan, kterými se vzduch vhání do rejstříků a píšťal. Varhany se budou stavět a postupně ladit v následujícíh jarních a letních měsících. Všem dárcům děkujeme za podporu. Pán Bůh zaplať!

Příspívat můžete na účet farnosti 2023744359/800