Přestavba varhan pokračuje

22.12.2021 08:00

V předvánočním týdnu náš kostel navštívili varhanáři aby pokračovali s pracemi na přestavbě. Práce mají zpoždění, které způsobila situace kolem kovidu. V lednu budou varhanáři pokračovat.

Děkujeme všem farníkům, dárcům, městu Oslavany za podporu.

Za všechny dárce bude na Štědrý den ve 22:00 sloužena Mše svatá.

Pán Bůh zaplať!