Příhlašování dětí do náboženství

22.08.2021 19:23

Blíží se školní rok, začíná přihlašování dětí do vyučování římskokatolického náboženství. Přihlášky jsou vytištěné v kostele vzadu na stolku, můžete je vyplnit a odevzdat v sakristii nebo dítě můžete přihlásit emailem, napsat jméno a příjmení dítěte, datum narození, bydliště, třídu, telefon na rodiče.

email: farnostoslavany@seznam,cz

Náboženství se v Oslavanech učí v Katolickém domě, Hlavní 21, Oslavany.

Rozvrh bude zveřejněn během září, výuka začne koncem září.