Příprava na biřmování v roce 2017

07.01.2017 07:55

Příprava na biřmování

Pátek 8.9. v 19:00

Pátek 15.9. v 19:00

Sobota 23.9. od 11 - 12 příležitost ke sv. zpovědi s více zpovědníky

                      od 12:00 příprava na biřmování

Neděle 24.9. v 9:30 ve farním kostele udělování svátosti biřmování, Mons. Pavel Konzbul.