Prosba o dary

01.04.2020 14:55

Drazí farníci,

veřejné bohoslužby se nekonají, zastavil se tedy i příjem ze sbírek při bohoslužbách, ale výdaje pokračují. Platí se zálohy za energie, máme naplánované nutné údržbové práce. Větší nasmlouvané opravy se snad s vaší pomocí podaří uskutečnit. Prosím, přispějte, podle svých možností na bankovní účty našich farností.

Pán Bůh zaplať!

P. Jaromír Gargoš, farář

 

Čísla bankovních účtů jednotlivých farností

Farnost Oslavany 2023743359/0800

Farnost Zbýšov 2023742399/0800

Farnost Čučice 2023744319/0800