Raduj se Královno nebeská

16.04.2020 08:37

Církev věří, i když to v Písmu svatém není nikde napsáno, že se Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstání nejdřív ukázal své matce Panně Marii, ještě dřív než ženám a apoštolům. Po zmrtvýchvstání se Ježíš snad poprvé zjevil své matce v celém jasu svého Božství. Dříve jeho božství neviděla, pouze v něho věřila. Mariina víra, její naprostá důvěra v Boží moc přináší po zmrtvýchvstání hlubokou radost z dokonalého setkání s Kristem. Hluboká duchovní radost je mnohem vzácnější než trápení a bolest. Toho je dost, to známe všichni dobře. Vzkříšený Ježíš nemusel překonávat Mariinu nedůvěru. Nemusel ji vychovávat k víře ve své vítězství jako nechápavé apoštoly. Maria neustále nosila ve svém srdci nejen slova svého Syna, ale především Jeho samého. A proto v prostotě srdce bez zápasu přijímá Vzkříšeného syna. Tehdy, po vzkříšení, andělé zazpívali: Raduj se Královno nebeská, aleluja...

Tuto modlitbu se modlíme celou velikonoční dobu (do kompletáře Seslání Ducha svatého) místo modlitby Anděl Páně.

Raduj se, Královno nebeská, aleluja,
protože splnil Pán slova svá, aleluja,
z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja,
u něho za nás oroduj, aleluja.

K Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,
L neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.

K Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radosti života věčného. Skrze Krista, našeho Pána.
L Amen.