Restaurování křížové cesty v Ketkovicích

24.02.2023 19:25

Postní doba je přípravou na Velikonoce, oslavou Kristova Vzkříšení. V postní době konáme pokání a rozjímáme nad umučení našeho Pána Ježíše Krista. V tomto postním úsilí nám pomáhají pobožnosti křížové cesty. Procházíme kolem čtrnácti obrazů křížové cesty a rozjímáme nad Kristovým utrpením, bez kterého by nebylo slavné vzkříšení.

Existují různá provedení obrazů křížové cesty. V kostele sv. Kateřiny v Ketkovicích se nachází křížová cesta dřevěná, vyřezávaná, polychromovaná, velmi pěkná. O jejím původu není žádný doklad, ve farnosti se traduje, že reliéfy přinesli ketkovští poutníci z Mariazell, a místní stolař udělal rámy. Křížová cesta byla napadena červotočem, zašlá.

V loňském roce se podařilo restaurovat dvě zastavení s finanční pomocí Ketkovických dobrovolných hasičů. Obrazy včetně rámů byly ozářeny radiací, očištěny, zlaceny, barveny.

V letošním roce proběhlo bylo dokončeno restaurování dvanácti obrazů křížové cesty. Restaurování zafinancovala Nadace ČEZ a obec Ketkovice. Obrazy restauroval pan Ivo Staněk.

Všem kdo přispěli, děkujeme, Pán Bůh zaplať!

 

Stav před restaurováním

 

Stav po restaurování

 

 

 

 

Napadení červotočem