Rok sv. Josefa

13.01.2021 11:56

Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným 8. prosince 2020 u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Dekretem Quemadmodum Deus, podepsaným 8. prosince 1870, přiřkl tento titul Mariinu snoubenci blahoslavný papež Pius IX. A papež František počínaje 8. prosincem 2020 vyhlašuje zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi.

 

Celý text apoštolského listu zde

Možnost získat plnomocné odpustky v tomto roce zde