Silván z Athosu

29.11.2020 20:28

Jeden kněz, na Svaté hoře Athos, přišel za starcem Silvánem se zprávou z novin. „Co říkáte otče na tuto zprávu?“ Silván odpověděl: „Báťuško, nemám rád noviny a novinové zprávy.“ „Proč?“ „Protože čtení novin zatemňuje mysl a brání čisté modlitbě.“ řekl starec Silván.

Zvláštní“ odpověděl duchovní. „Podle mého názoru je to naopak. Noviny napomáhají modlitbě. Žijeme tady v pustině, nic nevidíme, a tak duše postupně zapomíná na svět, uzavírá se sama v sobě a modlitba z toho slábne… Když čtu noviny, vidím, jak svět žije a jak lidé trpí, a z toho vzniká přání se modlit. Když sloužím bohoslužbu, nebo se modlím ve své cele, z duše prosím Boha za lidi a svět.“

Silván na to:Když se duše modlí za svět, pozná lépe i bez novin, jak trpí celá země, také zná potřeby lidí a lituje je“.

Duchovní se zeptal:„Jak může duše sama od sebe vědět, co se děje ve světě?“

Silván vysvětlil: „Noviny nepíši o lidech, ale o událostech a to je nesprávné. Přivádějí mysl do rozpaků a pravdu se stejně jejich četbou nedovíš. Zatímco modlitba očišťuje mysl, která pak vše vidí lépe.“

Jaké je ponaučení z tohoto rozhovoru? Pána Ježíše nezajímají události, ale duše. Spása nesmrtelných duší je hlavním zájmem Ježíše Krista. A ne události.

Podle: Starec Siluan, archimandrita Sofronij Sacharov, s. 62