Středa Svatého týdne

08.04.2020 07:22

Podle jednoho výkladu se říká středě před Zeleným čtvrtkem Škaredá, protože se Jidáš domluvil s těmi, kteří Ježíše nenáviděli, že jim bude nápomocen při jeho zajetí...

Do nejhlubšího okruhu pekla umístil Dante tři zrádce, mezi nimi Jidáše. Ve vězení se pohrdá nejvíce donášeči, to znamená lidmi žijícími ve stavu zrazování. Je zajímavé, že profesionální zloději mají svou čest. V této skupině se najde velmi malé procento donášečů.

Je to podivuhodné tajemství, že Kristus trpěl mezi dvanácti učedníky jednoho zrádce. Věděl o Jidášově charakteru a počínání. O nikom z lidí se nevyjádřil s takovou tvrdostí jako o něm "Lépe by bylo, kdyby se tento člověk nenarodil".

Vladimír Neuwirth