Svátek Panny Marie Růžencové

05.10.2018 09:17

V neděli 7. října, o svátku Panny Marie Růžencové, bude v Oslavanech od 14 do 18 hodin otevřený kostel k modlitbě růžence. Společná růžencová pobožnost začne v 18 hodin. Přijďte se se svojí rodinou modlit růženec do kostela, kde je Pán Ježíš ve svatostánku v Nejsvětější svátosti.

Růžencové pobožnosti bývají v kostele celý říjen každý den v 18 hodin, ve středu před Mší svatou a v pátek po Mši svaté.