Svatí Tři králové

06.01.2021 16:24

Svatí tři králové se slzami dojetí doporučovali Ježíškovi s vroucími prosbami sebe, své drahé, svou zemi, své lidi, veškerý svůj majetek, všechno co pro ně mělo na zemi nějakou hodnotu, aby přijal jejich srdce, jejich duši, všechno jejich konání a myšlení, aby je osvítil a daroval jim všechnu ctnost a štěstí této země, pokoj a lásku. Není možno vypovědět, jak byli zaníceni láskou a pokorou a jak stékaly jim slzy radosti po lících a po bradě nejstaršího.

Bl. Anna Kateřina Emmerichová