Svatý Blažej, biskup a mučedník

30.01.2021 08:57

Sv. Blažej žil ve 4. století, byl biskupem v městě Sebasta v tehdejší východořímské prefektuře Pontus, dříve v Arménii, dnes na území Turecka.

Při pronásledování křesťanů byl biskup Blažej nucen odejít z města do hor a tam žil skryt několik let. Jednou při lovu lesní zvěř zaběhla do jeskyně, kterou sv. Blažej obýval. Byl odhalen, násilím odveden do Sebasty a pod hrozbou smrti nucen klanět se římským bohům. Blažej odmítl modloslužbu, vyznal svoji víru a byl odsouzen k smrti. Ve chvíli, kdy byl veden na popravu, přiběhla k němu vdova - křesťanka s umírajícím chlapcem, kterému v krku uvízla rybí kost. Biskup chlapci požehnal a kost se uvolnila. Na paměť tohoto zázračného uzdravení se každoročně 3. února v kostelích uděluje svatoblažejské požehnání. Svatý Blažej byl sťat mečem a s ním i mnoho dalších sebastských křesťanů.

Dvě zkřížené svíce při svatoblažejském požehnání symbolizují bezmocné, svázané ruce Blažejovy při požehnání a uzdravení umírajícího chlapce. Svatoblažejské požehnání je svátostina, viditelné znamení Kristovy neviditelné milosti, kterou ustanovila církev. (Svátosti ustanovil sám Kristus.) Svatoblažejské požehnání nás povzbuzuje v těžkostech každodenního života a ujišťuje, že člověk nikdy nezůstane sám, že i ve zdánlivě zoufalých situacích nalezne Boží pomoc.