Svatý Josef Dělník

01.05.2020 05:56

Svatý Josefe, ty jsi vzorem a patronem všech otců,

nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti.

Naplň opravdovou radostí srdce rodičů,

kteří odevzdávají život svým dětem.

Ať se otcové starají o svoje rodiny tak,

jako ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě,

a ať žijí svůj rodinný život s Ježíšem.

Vypros nám,

aby nás žádné životní překážky

nedokázaly vzdálit od Boha,

a aby neochladla naše láska.

Svatý Josefe,

svěř Bohu všechny otce,

kteří se starají o svoje rodiny,

a zejména ty,

kteří svoje povinnosti vykonávají s obtížemi. Amen.

 

* * *

 

Svatý Josefe,

vzore všech, jejichž údělem na zemi je práce.

Vypros mi milost,

abych všechny své práce konal svědomitě,

s kající myslí a na usmířenou za své četné hříchy.

Abych dával přednost povinnostem

před vlastními zálibami,

abych pracoval se srdcem vděčným a radostným

a považoval za čest, že vlohy, které mi Bůh dal,

mohu užívat při své činnosti a zdokonalovat je.

 

 

Vyprošuj mi, abych pracoval s klidem,

trpělivě a poctivě podle svých sil

a nelekal se únavy ani obtíží.

Zvláště mi však připomínej,

abych pracoval s čistým úmyslem

a pamatoval, že se budu zodpovídat

z času, který jsem promarnil,

z nadání, kterého jsem nevyužil,

z každého dobrého skutku, který jsem opomenul,

ačkoli jsem věděl, že ho mám vykonat.

A že se budu zodpovídat

i z ješitné samolibosti nad vlastním úspěchem.

 

Všechno pro Ježíše!

Všechno pro Marii!

Vše podle tvého příkladu, svatý Josefe!

To buď mým heslem. Amen.