Texty k Dušičkám

25.10.2020 16:55

Hřbitovy poseté kříži jsou bojiště posetá odznaky vítězství.

Staré kříže jsou jako staré prapory válečné;

Kříž je znamením duchovního vítězství.

Kříž je nástroj posvěcení.

Není spasení duše a naděje věčného života jinak než v kříži.

Být pohřben ve stínu kříže znamená:

být pohřben ve stínu a mezi záhyby vlastního praporu.

Křesťan pohřbený pod křížem je bojovník pohřbený se svou zbraní;

kajícník s předmětem svého umrtvování;

dělník s nástrojem své práce;

mučedník se svým mučidlem;

křesťan se znakem svého šlechtictví a své slávy.

Spěte a odpočívejte, svaté duše, pod rameny kříže,

bezpečny jako na klíně matky.

Stárněte společně, svaté kosti a svaté kříže hřbitovů,

stárněte vždy společně!

Tatáž oběť, totéž tělo a krev vás posvětilo a oslavilo;

stejné ať jsou též vaše osudy a váš konec.

 

Texty jsou z knihy P. Antonína Castellani are, OFM.Cap. Eucharistická duše, Olomouc, 1942.

 

Více textů ke stažení zde