Udělování svátosti nemocných v našich farnostech

12.04.2019 06:25

Svátost nemocných může přijmout věřící, který se pro nemoc nebo stáří začíná dostávat do nebezpečí smrti. Může ji přijmout i opakovaně, kdykoli se nemoc zhorší nebo ho postihne další těžká nemoc. Na udělení svátosti je třeba se připravit zpovědí. (Kompendium KKC 316)

Svátost nemocncýh se bude udělovat

Na Boží hod Velikonoční v Čučicích v 11:00

Na Velikonoční pondělí ve Zbýšově v 8:00

Na Velikonoční pondělí v Oslavanech v 9:30

Na Velikonoční pondělí v Ketkovicích v 11:00

Na Velikonoční pátek v Oslavanech v 16:00, těm, kdo nebudou moci přijít na Velikonoční pondělí