Úterý Svatého týdne

07.04.2020 09:35

     Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka? Polibek je projevem lásky, přátelství a často také odpuštění. Za starých dob políbil kat odsouzence na znamení toho, že on sám proti němu nic nemá. Pak konal své strašné řemeslo. Zamysleme se kajícně nad falší polibků při nevěře, nad polibky politiků, atd. Zamysleme se i nad samotným pojmem faleš. Co je to falešný podpis, svědek, falešné peníze, karty, falešná tvář, celé to vypadání před lidmi, ale hlavně co je falešný tón. Přestaneme se pak divit, že slyšíme chaotickou kakofonii hádek a skoro nic jiného.

     Poté přišel výsledek, Jidášovo přiznání. Velerada si umyje ruce, jako za pár hodin Pilát. Nejsou vinni Jidášovou smrtí. Strašlivou smrtí, neboť jeho sebevražda nebyla v pohledu pravověrného Žida košer.

    Zradit Boha, přátelé, znamená především zradit sebe. Bohu se nestane nic, nás to stojí život. Zůstaňme věrní sobě a Bohu. Prosme Boha o víru a pečujme o ni.

P. Petr Piťha