Ve Zbýšově Mše svaté na faře

31.03.2023 19:58

Na Květnou neděli 2.4. bude Mše svatá s žehnáním ratoletí a pašiemi v 8:00 ve Zbýšově ještě na faře, protože se v kostele maluje. V kostele budou až obřady Velkého pátku v 17:00, bude je sloužit pan jáhen Vladimír Večeřa. Na Boží hod bude Mše svatá v kostele ve Zbýšově v 8:00 a na Velikonoční pondělí v 8:00. Všechny obřady svatého Třídení budou v Oslavanech.