Velikonoční pondělí

13.04.2020 07:54

Velikonoční pondělí

Proč vzkříšený Kristus pozval své učedníky a bratry na setkání zrovna do Galileje? Z Judska je to přes Samařsko do Galileje velmi dlouhá cesta. V Jeruzalémě v Judsku všechno na apoštoly po velikonocích „padalo“, proto Ježíš jako dobrý psycholog pozval učedníky do Galileje na místo, kde prožili svoje dětství a povolání za učedníky. V Galileji měla většina učedníků rodiče, domov a práci. Petr měl v Galileji svoje sítě a ryby. V Galileji poprvé zahořelo Petrovo srdce pro Ježíše. Moudrý Ježíš nechal Petra opět lovit ryby v Galilejském jezeře. To Petr uměl a znal jako svoje boty. A přesto to rybaření už nebylo jako kdysi. Ryby, sítě, lovení, Genezaretské jezero bylo stále stejné, ale Petr byl už jiný. Po setkání s Kristem je všechno jiné a nové. Galilea je symbol návratu k začátku. Záchrana mnoha manželství a každého člověka je v návratu ke kořenům života a víry. Jak je to krásné vrátit se z cest do „svého kostela“ (kostela svého dětství). Jak se v duši všechno uklidní, a oddramatizuje. Cesta z Judska do Galileje je dlouhá, ale apoštolové ji po událostech v Jeruzalémě potřebovali. Fyzická i psychická únava je někdy potřebná k tomu, abychom se stali přístupní k pravdám naší křesťanské víry. Svatý Benedikt měl heslo: Modli se a pracuj. Obojí se potřebuje a pomáhá si.