Žaloby

10.04.2020 07:46

Improperie – Žaloby

Na Velký pátek se při uctívání svatého kříže zpívají tzv. Improperie – Žaloby, v nichž Vykupitel něžným způsobem, vypočítává svému lidu, co pro něj všechno učinil a jak mu on odplatil. Tyto výčitky platí i nám, jestliže zůstáváme chladnými nad tolikerým nám prokázaným dobrodiním od Bohočlověka. Na slova kněze, jenž zastupuje Krista, odpovídá řecky a latinsky jáhen a podjáhen nebo ostatní zpěváci. Tím se vyjadřuje, že židé Krista zavrhli, kdežto pohané (Řekové a Římané) jej uznali; je to také znamením, že pod křížem se sjednocuje veškeré lidstvo. A konečně je to i historická upomínka, že ve starých dobách se bohoslužby v Římě konaly také řecky.

Improperia

Popule meus, quid feci tibi? aut in quo constristavi te? responde mihi.
 

Quia eduxi te de terra Aegypti: parasti Crucem Salvatori tuo.

Agios o Theos.(řec.)
Sanctus Deus.
Agios ischyros. (řec.)
Sanctus fortis.

 

Agios athanatos eleison imas. (řec.)

Sanctus immortalis, miserere nobis.
 

Quia eduxi te per desertum quadraginta annis: et manna cibavi te, et introduxi te in terram satis optimam: parasti crucem Salvatori tuo.

Agios o Theos.
Sanctus Deus.
Agios ischyros.
Sanctus fortis.
Agios athanatos eleison imas.
Sanctus immortalis, miserere nobis.

 


Quid ultra debui facere tibi, et non feci? Ego quidem plantavi te vineam meam speciosissimam: et tu facta es mihi nimis amara; aceto namque sitim meam potasti, et lancea perforasti latus Salvatori tuo.
 


Agios o Theos.
Sanctus Deus.
Agios ischyros.
Sanctus fortis.

 

Agios athanatos eleison imas.
Sanctus immortalis, miserere nobis.
 

Ego propter te flagellavi Aegyptum cum primogenitis suis; et tu me flagellatum tradidisti.
 

Popule meus, quid feci tibi? aut in quo constristavi te? responde mihi.

 

 

Ego eduxi te de Aegypto, demerso Pharaone in mare rubrum; et tu me tradidìsti principibus Sacerdotum.
 

Popule meus, quid feci tibi? aut in quo constristavi te? responde mihi.
 

 

 

Ego ante te aperui mare, et tu aperuisti lancea latus meum.

Popule meus, quid feci tibi? aut in quo constristavi te? responde mihi.
 

 

 

Ego ante te praeivi in columna nubis: et tu me duxisti ad praetorium Pilati.

Popule meus, quid feci tibi? aut in quo constristavi te? responde mihi.
 

 

 

Ego te pavi manna per desertum; et tu me caecidisti alapis, et flagellis.

Popule meus, quid feci tibi? aut in quo constristavi te? responde mihi.

 

 

 

Ego te potavi aqua salutis de petra; et tu me potasti felle, et aceto.

Popule meus, quid feci tibi? aut in quo constristavi te? responde mihi.

 

 

 

Ego propter te Chananaeorum Reges percussi: et tu percussisti arundine caput meum.
 

Popule meus, quid feci tibi? aut in quo constristavi te? responde mihi.

 

 

 

Ego dedi tibi sceptrum regale; et tu dedisti capiti med spineam coronam.

Popule meus, quid feci tibi? aut in quo constristavi te? responde mihi.

 

 

Ego te exaltavi magna virtute; et tu me suspendisti in patibulo Crucis.

Popule meus, quid feci tibi? aut in quo constristavi te? responde mihi.

Žaloby

Lide můj, co jsem ti učinil? Nebo v čem jsem tě zarmoutil? Odpověz mi.

 

Že jsem tě vyvedl ze země egyptské, připravil’s kříž Spasiteli svému.

Svatý Bože,

Svatý Bože

Svatý Silný,

Svatý Silný

Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

 

 

Že jsem tě vodil pouští po čtyřicet let a manou tě sytil a uvedl tě do země značně dobré, připravil’s kříž Spasiteli svému.

 

Svatý Bože,

Svatý Bože

Svatý Silný,

Svatý Silný

Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

 

Co jsem ti ještě měl učinit a neučinil jsem? Já štípil jsem tebe jako vinici svou překrásnou ty však stala si se mi přehořkou, neboť jsi mne v žízni mé napojila a kopím probodla jsi bok svému Spasiteli.

 

Svatý Bože,

Svatý Bože

Svatý Silný,

Svatý Silný

Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

 

Já pro tebe jsem trestal Egypt s jeho prvorozenci, a tys mne bičovaného vydal.

 

Lide můj, co jsem ti učinil? Nebo v čem jsem tě zarmoutil? Odpověz mi.

 

 

Já vyvedl jsem tě z Egypta utopiv Faraona v Rudém moři, a tys mne vydal knížatům kněžským.

 

Lide můj, co jsem ti učinil? Nebo v čem jsem tě zarmoutil? Odpověz mi.

 

 

 

Já jsem před tebou otevřel moře a tys otevřel kopím bok můj.

 

Lide můj, co jsem ti učinil? Nebo v čem jsem tě zarmoutil? Odpověz mi.

 

 

Já jsem před tebou kráčel v oblakovém sloupu a tys mne dovedl do soudnice Pilátovy.

 

Lide můj, co jsem ti učinil? Nebo v čem jsem tě zarmoutil? Odpověz mi.

 

 

Já tě krmil manou na poušti a tys mne týral políčky a šlehy.

 

Lide můj, co jsem ti učinil? Nebo v čem jsem tě zarmoutil? Odpověz mi.

 

 

 

Já jsem tě napájel vodou ze skály a tys mne napojil octem a žlučí.

 

Lide můj, co jsem ti učinil? Nebo v čem jsem tě zarmoutil? Odpověz mi.

 

 

 

Já pro tebe bil krále Kananejské a tys bil třtinou mou hlavu.

 

Lide můj, co jsem ti učinil? Nebo v čem jsem tě zarmoutil? Odpověz mi.

 

 

Já ti dal žezlo královské a tys dal na hlavu mou trnovou korunu.

 

Lide můj, co jsem ti učinil? Nebo v čem jsem tě zarmoutil? Odpověz mi.

 


Já tě povýšil mocí velikou, a tys mne pověsil na dřevo kříže.

 

Lide můj, co jsem ti učinil? Nebo v čem jsem tě zarmoutil? Odpověz mi.