Výsledky TKS

06.02.2021 07:05

Oblastní Charita Rajhrad děkuje všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky, ať již vložením peněz do statických pokladniček, platbou na účet, nebo jakýmkoliv osobním přičiněním. Pokud má někdo zájem o nálepku na dveře, může si ji vyzvednout v sakristii u pana Coufala.

V Oslavanech byly tři statické pokladničky, do kterých bylo věnováno 35.538,- Kč.

V Padochově 6.731,-

v Nové Vsi 1.660,-

Dohromady 43.927,-

Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Pokud by chtěl někdo přispět, může tak učinit do 30.4.2021.

Informace zde.