Výuka náboženství ve školním roce 2019/20

24.08.2019 11:30

Čtvrtek 3. třída, 13:20-13:50, učí pan farář Gargoš.

Čtvrtek 5.,6.,7. třída, 14:00-14:30, učí pan farář Gargoš.

Pátek 1. a 2. a 4. třída, 14:50-15:35, učí paní katechetka Magdalena Holáňová.

Příprava na biřmování v pátek v 19 hodin, 1 x za 14 dní, první setkání 11.10.2019

Výuka začne od října.