Zásvětné modlitby sv. Josefovi

18.03.2021 15:51

 

Zasvěcení rodiny (může recitovat celá rodina nebo jen jeden člen)

Drahý svatý Josefe, s důvěrou a láskou

ti zasvěcuji a svěřuji svou/naši rodinu, se všemi mými drahými

(patří sem i domácí zvířata),

aby v ní vládl pokoj, láska, jednota, porozumění a radost.

Veď nás k vytváření dobrých vztahů, naděje, víry v Boha, živého ducha.

Zachovej nám všem zdraví duše i těla,

prosperitu/blahobyt, jednotu, a Boží milost.

Zasvěcuji tobě a třem Svatým Srdcím Ježíše, Josefa a Marie

svou rodinu a všechny rodiny světa,

aby Nazaretská Rodina byla jejich vzorem

a aby Boží světlo zalilo celý svět. Děkuji. Amen.

 

 

Zasvěcení domu

Drahý svatý Josefe, s velkou láskou ti obětuji a zasvěcuji

svůj dům, se vším jeho vybavením a vstupy.

Dej, ať je to místo lásky, radosti, víry v Boha

a uskutečňování Božích plánů.

Ať ve všech, kteří ho obývají, vládne Boží pokoj a soulad.

Svěřuji a zasvěcuji ho tobě a Třem Svatým Srdcím Ježíše, Josefa a Marie,

aby byl očištěn, požehnán a chráněn Boží láskou. Děkuji. Amen.

 

 

Zasvěcení profesní práce

Drahý svatý Josefe, s velkou důvěrou ti zasvěcuji svou práci,

každý aspekt mé profesní činnosti a pracovního místa.

Požehnej tento prostor, moje dílo, plody a výsledky mého úsilí.

Inspiruji se tebou a napodobuji tě v profesionalitě, zápalu a důslednosti.

Zasvěcuji tobě a Třem Svatým Srdcím Ježíše, Josefa a Marie

veškeré své dílo a své plány a ekonomii celého světa,

aby byly uskutečňovány v lásce k lidem a v Božím světle.

Děkuji, Amen.

 

 

Zasvěcení vlasti

Drahý svatý Josefe, s vírou ti zasvěcuji a obětuji svou vlast

se všemi jejími kraji a obyvateli,

aby byla prosperující vlastí a národem osvíceným vírou v Boha.

Zasvěcuji ji tobě a Třem Svatým Srdcím Ježíše, Josefa a Marie,

aby v ní zářilo světlo lásky, pokoje

a triumfovalo v ní dílo Nejsvětější Trojice.

Děkuji. Amen.

 

 

Zasvěcení světa

Drahý svatý Josefe, s důvěrou ti obětuji a zasvěcuji celý svět,

každý jeho kontinent s jeho obyvateli,

včetně zvířat, rostlin a všeho přírodního bohatství.

Pečuj o ně, zachovej je před zničením a znečištěním,

veď je v pokoji, souladu a víře k Bohu.

Zasvěcuji vše tobě a Třem Svatým Srdcím Ježíše, Josefa a Marie,

aby naše planeta byla chráněna a vedena k oživení/obrodě ducha a míru.

Děkuji. Amen.

 

 

Zasvěcení projektu/plánu

Drahý svatý Josefe, s naprostou důvěrou

ti zasvěcuji a svěřuji tento plán /popis plánu/.

Veď mě k jeho uskutečňování s láskou, moudrostí

a způsobem, který se tobě a Bohu líbí nejvíce.

Zasvěcuji tobě a Třem Svatým Srdcím Ježíše, Josefa a Marie

jeho dokonalou realizaci

a už nyní vám obětuji všechny plody,

které z něho vyplynou pro vítězství Svaté Rodiny a Nejsvětější Trojice.

Děkuji. Amen.