Zrušení dispence od osobní účasti na nedělní bohoslužbě

15.06.2022 19:02

Dne 20.5.2022 vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru covid-19 zrušil Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle s platností od 31. 5 .2022 dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě, udělenou věřícícm v brněnské diecézi dne 9. 10. 2021.