Vítejte na našich stránkách

Novinky

Ve Zbýšově mše svaté na faře

21.03.2023 19:58
Protože se maluje interiér kostela sv. Martina ve Zbýšově, bude v neděli 26.3 a 2.4. mše svatá na faře v sále.  

Soutěž o nejlépe opravenou památku

13.03.2023 16:06
Jihomoravský kraj každoročně vyhlašuje soutěž o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Letos byl do soutěže zařazen i restaurovaný kříž na hřbitově ve Zbýšově. Níže je uveden odkaz na vyhlášení soutěže, kříž je uveden pod číslem 21. Hlasuje se prostřednictvím SMS, posílá se na číslo 736...

Neděle 5.3. v Čučicích

04.03.2023 10:27
V neděli 5.3. 2023 bude v Čučicích Mše svatá mimořádně v 9:30, celebrantem bude P. Miroslav Herold SJ, povede víkendovou duchovní obnovu pro VKH Brno na faře v Čučicích. Odpoledne bude v Čučicích křížová cesta ve 14:00.

Ostatky svatých manželů Martinových v naší farnosti

03.03.2023 06:22
Naší farnosti byly zapůjčeny ostatky sv. Ludvíka Martina a jeho manželky sv. Zélie Martinové, rodičů sv. Terezie z Lisieux. Ostatky světců bude možné uctít v sobotu 4. 3. po Mši svaté, která bude v 8:00 a potom ještě v sobotu v 10:45 během programu setkání Modliteb matek. Na setkání se svatými...

Setkání Modliteb matek

03.03.2023 06:21

Restaurování křížové cesty v Ketkovicích

24.02.2023 19:25
Postní doba je přípravou na Velikonoce, oslavou Kristova Vzkříšení. V postní době konáme pokání a rozjímáme nad umučení našeho Pána Ježíše Krista. V tomto postním úsilí nám pomáhají pobožnosti křížové cesty. Procházíme kolem čtrnácti obrazů křížové cesty a rozjímáme nad Kristovým utrpením, bez...

Aktivita "Adoptuj si kněze"

23.02.2023 09:14
I kněží potřebují naši modlitební podporu. DCM Brno se proto rozhodlo uspořádat modlitební akci Adoptuj si kněze. Navazují tím na projekt ADCM Olomouc, kde již tato akce běží a těší se velkému zájmu. „Tato akce je určena pro všechny věkové kategorie, proto šiřte tuto zprávu také mezi své rodiče,...

Postní almužna

17.02.2023 09:50
Také letos se můžete zapojit do akce charity, Postní almužny. Pokladničky naleznete v kostele. Dopis prezidenta Diecézní charity Brno   Bratři a sestry, milí přátelé, 22. 2. 2023 je Popeleční středa, kdy křesťané začínají prožívat postní dobu. Obvykle ji vnímáme jako období vážné přípravy na...

Duchovní obnova pro mladší dívky

13.02.2023 18:16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>