Varhany Oslavany

Přestavba pokračuje

05.03.2022 16:16

Skončila fáze výroby varhan v hale varhanářské firmy Ponča-Varhany v Krnově. V únoru začala další etapa - montování varhan v kostele. Varhanáři na kurů postavili zdvižnné rameno, kterým dopravují objemné a těžké komponenty na kúr. Začali novou podlahou, kovovou konstrukcí pro vzdušnice a vdušnicemi. Vzdušnice jsou takové "dýchací orgány" varhan, kterými se vzduch vhání do rejstříků a píšťal. Varhany se budou stavět a postupně ladit v následujícíh jarních a letních měsících. Všem dárcům děkujeme za podporu. Pán Bůh zaplať!

Příspívat můžete na účet farnosti 2023744359/800

Přestavba varhan v kostele sv. Mikuláše v Oslavanech

17.07.2021 11:22

Dvoumanuálové varhany pochází z období kolem roku 1908.  

V letech 50. letech 20. století proběhla částečná elektrifikace varhan.

O zajímavé histori více zde.

Varhany ještě stále hrají, ale jejich současný stav je havarijní a nelze ho už řešit drobnými opravami.

Vzdušnice a traktura jsou napadeny červotočem. Celkový vzhled se nezmění, ale půjde o zcela nový nástroj.

 

Přestavba začne počátkem roku 2021 a bude zahrnovat :

  • demontáž a výrobu nové hrací skříně, vzdušnic, měchu a ventilátoru
  • poruchová pneumatická traktura bude vyměněna za novou elektrickou
  • polovina píšťal bude opravena a vyčištěna, polovina bude nových
  • podlaha kůru a barokní skříň budou ošetřeny impregnací proti dřevokaznému hmyzu
  • přeintonace stávajících rejstříků a kompletní naladění celých varhan
  • nově budou mít varhany 8 rejstříků v dolním manuálu, 8 v horním,
  • 5 unitových rejstříků pro pedály a 11 spojek

 

Na pár měsíců varhany umlknou, potom začnou hrát, ale omezeně, postupně podle štědrosti dárců.

Stavbu nových varhan provede varhanářská firma pana Roberta Ponči z Krnova.

Prosíme o finanční dar na opravu oslavanských varhan.

Svůj příspěvek můžete zaslat na účet naší farnosti

Děkujeme.

Římskokatolická farnost Oslavany

Kostelní 33/1

664 12 Oslavany

IČ 494660196

bankovní spojení 2023743359/0800

email: farnostoslavany@seznam.cz

leták ke stažení

Průběh přestavby varhan

17.07.2021 11:21
Ve varhanářské firmě Ponča - VARHANY s. r. o. v Krnově probíhá přestavba oslavanských varhan.
Varhany jsou demontovány, na kúru v kostele sv. Mikuláše stojí prázdná varhaní skříň, opravila se zde podlaha, omítky a připravila se nová elektroinstalace. V srpnu 2021 se budou varhany stavět, ale ne celé, hrát bude jeden ze manuálů. Druhý manuál se dokončí v následujícíh letech, snad dojde i na restaurování varhaní skříně, podle získaných financí.
Za všechny dárce, kteří přispěli na přestavbu varhan  bude o karmelské pouti sloužena Mše svatá.