Varhany Oslavany

Varhany ve farním kostele sv. Mikuláše v Oslavanech

19.06.2023 11:42

Varhany v kostele sv. Mikuláše

Současné varhany byly postaveny v letech 2020-2022 do historické skříně z roku 1908.

Na stavbu varhan byla použita třetina píšťal z předcházejících varhan.

Varhany postavila varhanářská firma Ponča – VARHANY, s.r.o., Krnov, ředitel Rober Ponča.

Intonoval Tomáš Fafílek.

Varhany požehnal 20.11.2022 opat novoříšský J. M. Marián Rudolf Kosík, O.Praem.

DISPOSICE VARHAN

 
  I. Manuál  (Hauptwerk)  C-g3

1. Principal 8´                původní

2. Viola di Gamba 8´    nová, kov

3. Flote 8´                      nová, dřevo/kov

4. Oktava 4´                  původní

5. Flote 4´                      nová, dřevo/kov

6. Quint 2 2/3´              nová, kov

7. Superoktava 2´        původní

8. Mixtur 5x  1 1/3´     původní, doplněná o nové

   II. Manuál ( Swellwerk) C-g3

9. Quintadena 8´             původní

10. Bourdon 8´                nová - dřevo

11. Salicional 8´              C-H nové, c0-g3     původní

12. Principal 4´                původní

13. Flute harmonik 4´    nová, kov-přefukující od c1

14. Seskvialthera 2x    2 2/3´+1 3/5´    původní

15. Flute 2´                       původní

16. Oboe 8´                      nová, jazyková píšťala, německá konstrukce Tremolo

  Pedál       C-f1

17. Subbass 16´               nová, starší díl, dřevo

18. Kvintbass 10 2/3´      ext. Subbass

19. Oktavbass 8´              nová, starší díl, dřevo     

20. Bassflote 8´                ext. Subbass

21. Choralbass 4´             ext.Oktavbass

  Spojky:

I/P, II/P, II/P 4´, P-4´

I-4´, I-16´ , II/I 16´, II/I 8´, II/I 4´

II-4´, II-16´

Zajímavá historie Oslavanských varhan

19.06.2023 10:40

Zajímavá historie Oslavanských varhan

 

Kostel sv. Mikuláše v Oslavanech dostal současnou barokní podobu v roce 1776. Za jeho přestavbu vděčíme oslavanskému rodákovi a farářovi P. Jakubovi Friedrichovi. On také na vlastní náklady nechal postavit varhany, podle pramenů to bylo krátce před rokem 1796. Měly 16 rejstříků. Stály tenkrát 650 zlatých.

Na začátku 20. století byly zřejmě ve špatném stavu, proto roku 1908 postavil varhanář František Čápek z Kremže nad Dunajem nové (současné). Stály 7 610 korun a měly 20 rejstříků. Slavnostně je posvětil  Vld. P. Jan Hrubeš, děkan Rosický a farář v Oslavanech 13. září 1908.

Varhany byl mnohokrát poničeny, opravovány, dokonce hrozilo odvezení píšťal pro válečné účely za 1. světové války, nebyl odvezeny jen díky tomu že pan děkan tenkrát řekl, že byly vystavěny jako pomník 50 let panování Františka Josefa I.

V 50. letech proběhla částečná elekrifikace varhan.

V roce 1971 - 1972 byl namontován nový (současný) hrací stůl a žaluziová skříň (roleta).

Bylo by toho ještě hodně k vyprávění o našich varhanech.

Na závěr ještě dodám že na tyto varhany, v 50. a 60. letech, hrával a vedl sbor tajně vysvěcený kněz a redemptorista, propuštěný vězeň komunismu P. Karel Bříza (známý skladatel ordinária), nikdo z farnosti nevěděl, že je kněz.

 

Vypracoval František Procházka, listopad 2020


 

 

Žehnání varhan

08.10.2022 16:42

Díky Bohu, přestavba oslavanských varhan se pomalu chýlí ke konci. Varhany jsou postavené, probíhají dokončovací práce na elektronice a ladění asi tisícovky píšťal. Intonuje se po rejstřících (skupinách píšťal různých velikostí a materiálů), jednotlivé rejstříky musí spolu ladit. Intonuje intoner Tomáš Fafílek z Prostějova.

Při pohledu na varhany z lodi kostela se téměř nic nezměnilo, restaurování historické skříně přijde na řadu až někdy v budoucnosti, zatím máme co dělat s doplacením varhan.

V neděli 20. listopadu 2022 o slavnosti Ježíše Krista Krále se uskuteční slavnostní žehnání přestavěných varhan. Požehná je novoříšský opat Marián Rudolf Kosík O.Praem při Mši svaté v 10:30. Do té doby se na varhany hrát nebude. Při slavnostní bohoslužbě poprvé zahrají naši oslavanští varhaníci Jindra Kovandová a Filip Holáň. Nové varhany zpěvem doprovodí sbor Ceciia.

Sbor Cecilia letos děkuje Pánu Bohu za 20 let činnosti. Srdečně blahopřeji a děkuji za vynikající spolupráci. Svatá Cecilie panna a mučednice bude mít svátek v úterý 22. listopadu, je patronkou církevní hudby. S jejím krásným jménem a pod její ochranou zpívá oslavanský sbor Cecilia, kéž jako ona pějí Bohu chvály z celého srdce!

Po požehnání varhan v neděli odpoledne v 15:00 začne koncert varhanní duchovní hudby. Skladby přednese Mgr. Jiří Kudrna, absolvent brněnské JAMU.

Při Mši svaté proběhne sbírka a při koncertě výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na doplacení varhan. Svoje dary můžete také zasílat na účet farnosti Oslavany 2023743359/0800. Bez dobrovolných štědrých darů by se přestavba oslavanských varhan nikdy nemohla uskutečnit. Všem dárcům Pán ať to dobrý Bůh odplatí!

Na žehnání varhan a slavnostní koncert srdečně zvu všechny příznivce krásné hudby a těším se na setkání.

 

P. Jaromír Gargoš, farář

Římskokatolická farnost Oslavany

Dne 5.10.202

plakat v pdf