Varhany Oslavany

Žehnání varhan

08.10.2022 16:42

Díky Bohu, přestavba oslavanských varhan se pomalu chýlí ke konci. Varhany jsou postavené, probíhají dokončovací práce na elektronice a ladění asi tisícovky píšťal. Intonuje se po rejstřících (skupinách píšťal různých velikostí a materiálů), jednotlivé rejstříky musí spolu ladit. Intonuje intoner Tomáš Fafílek z Prostějova.

Při pohledu na varhany z lodi kostela se téměř nic nezměnilo, restaurování historické skříně přijde na řadu až někdy v budoucnosti, zatím máme co dělat s doplacením varhan.

V neděli 20. listopadu 2022 o slavnosti Ježíše Krista Krále se uskuteční slavnostní žehnání přestavěných varhan. Požehná je novoříšský opat Marián Rudolf Kosík O.Praem při Mši svaté v 10:30. Do té doby se na varhany hrát nebude. Při slavnostní bohoslužbě poprvé zahrají naši oslavanští varhaníci Jindra Kovandová a Filip Holáň. Nové varhany zpěvem doprovodí sbor Ceciia.

Sbor Cecilia letos děkuje Pánu Bohu za 20 let činnosti. Srdečně blahopřeji a děkuji za vynikající spolupráci. Svatá Cecilie panna a mučednice bude mít svátek v úterý 22. listopadu, je patronkou církevní hudby. S jejím krásným jménem a pod její ochranou zpívá oslavanský sbor Cecilia, kéž jako ona pějí Bohu chvály z celého srdce!

Po požehnání varhan v neděli odpoledne v 15:00 začne koncert varhanní duchovní hudby. Skladby přednese Mgr. Jiří Kudrna, absolvent brněnské JAMU.

Při Mši svaté proběhne sbírka a při koncertě výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na doplacení varhan. Svoje dary můžete také zasílat na účet farnosti Oslavany 2023743359/0800. Bez dobrovolných štědrých darů by se přestavba oslavanských varhan nikdy nemohla uskutečnit. Všem dárcům Pán ať to dobrý Bůh odplatí!

Na žehnání varhan a slavnostní koncert srdečně zvu všechny příznivce krásné hudby a těším se na setkání.

 

P. Jaromír Gargoš, farář

Římskokatolická farnost Oslavany

Dne 5.10.202

plakat v pdf

 

Přestavba pokračuje

05.03.2022 16:16

Skončila fáze výroby varhan v hale varhanářské firmy Ponča-Varhany v Krnově. V únoru začala další etapa - montování varhan v kostele. Varhanáři na kurů postavili zdvižnné rameno, kterým dopravují objemné a těžké komponenty na kúr. Začali novou podlahou, kovovou konstrukcí pro vzdušnice a vdušnicemi. Vzdušnice jsou takové "dýchací orgány" varhan, kterými se vzduch vhání do rejstříků a píšťal. Varhany se budou stavět a postupně ladit v následujícíh jarních a letních měsících. Všem dárcům děkujeme za podporu. Pán Bůh zaplať!

Příspívat můžete na účet farnosti 2023744359/800

Přestavba varhan v kostele sv. Mikuláše v Oslavanech

17.07.2021 11:22

Dvoumanuálové varhany pochází z období kolem roku 1908.  

V letech 50. letech 20. století proběhla částečná elektrifikace varhan.

O zajímavé histori více zde.

Varhany ještě stále hrají, ale jejich současný stav je havarijní a nelze ho už řešit drobnými opravami.

Vzdušnice a traktura jsou napadeny červotočem. Celkový vzhled se nezmění, ale půjde o zcela nový nástroj.

 

Přestavba začne počátkem roku 2021 a bude zahrnovat :

  • demontáž a výrobu nové hrací skříně, vzdušnic, měchu a ventilátoru
  • poruchová pneumatická traktura bude vyměněna za novou elektrickou
  • polovina píšťal bude opravena a vyčištěna, polovina bude nových
  • podlaha kůru a barokní skříň budou ošetřeny impregnací proti dřevokaznému hmyzu
  • přeintonace stávajících rejstříků a kompletní naladění celých varhan
  • nově budou mít varhany 8 rejstříků v dolním manuálu, 8 v horním,
  • 5 unitových rejstříků pro pedály a 11 spojek

 

Na pár měsíců varhany umlknou, potom začnou hrát, ale omezeně, postupně podle štědrosti dárců.

Stavbu nových varhan provede varhanářská firma pana Roberta Ponči z Krnova.

Prosíme o finanční dar na opravu oslavanských varhan.

Svůj příspěvek můžete zaslat na účet naší farnosti

Děkujeme.

Římskokatolická farnost Oslavany

Kostelní 33/1

664 12 Oslavany

IČ 494660196

bankovní spojení 2023743359/0800

email: farnostoslavany@seznam.cz

leták ke stažení

Průběh přestavby varhan

17.07.2021 11:21
Ve varhanářské firmě Ponča - VARHANY s. r. o. v Krnově probíhá přestavba oslavanských varhan.
Varhany jsou demontovány, na kúru v kostele sv. Mikuláše stojí prázdná varhaní skříň, opravila se zde podlaha, omítky a připravila se nová elektroinstalace. V srpnu 2021 se budou varhany stavět, ale ne celé, hrát bude jeden ze manuálů. Druhý manuál se dokončí v následujícíh letech, snad dojde i na restaurování varhaní skříně, podle získaných financí.
Za všechny dárce, kteří přispěli na přestavbu varhan  bude o karmelské pouti sloužena Mše svatá.