Novinky

5. neděle postní A

28.03.2020 17:11
5.neděle postní – přátelství mezi Ježíšem a sourozenci: Lazarem, Martou a Marií, cyklus A Ježíš zcela vědomě jde do Betánie. Přibližuje se riziku smrti, aby uchoval věrnost příteli. Ježíš chce být přítelem sourozenců Lazara, Marie a Marty, proto je v něm ochota podstoupit i riziko smrti. Všimněme...

Je soukromá Mše soukromá?

25.03.2020 14:35
Je soukromá Mše svatá soukromá? Kvůli šířící se epidemii koronaviru a nařízení vlády vydali biskupové rozhodnutí, že kněží mají sloužit Mše svaté soukromě. Jaký je význam soukromé Mše svaté, když ji slouží kněz bez účasti věřících? Na jednu stranu v církevním zákoníku (CIC Kán. 906) stojí: „Bez...

25. březen - Slavnost Zvěstování Páně a den úcty k nenarozenému životu

24.03.2020 08:07
25. březen, Slavnost Zvěstování Panně Marii J. Pelczar, Ježíš Kristus vzorem a mistrem kněze ve svém skrytém životě       X. Ježíš Kristus v lůně Mariině učí milovati povolnost, sebranou mysl, mlčení a sebeumrtvení.   I. Z lásky k nebeskému Otci a k lidem se...

4. neděle postní A

21.03.2020 18:45
4.neděle postní, A   Svoboda, pokoj, štěstí – hodnoty, které nám nabízí Pán Ježíš. Hodnoty, které tak často postrádáme. Nesvoboda, otroctví, nepokoj, neštěstí mívají jen jednu jedinou příčinu. Tou příčinou je lpění.   Co je to lpění? Stav citové závislosti zapříčiněný přesvědčením, že...

Litanie ke sv. Rochu, ochránci před morem a jeho životopis

21.03.2020 10:55
Litanie ke sv. Rochu, ochránci před morem   Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi.   Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.   Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože, Duchu Svatý Utěšiteli, Boře...

Jak se doma pomodlit křížovou cestu?

20.03.2020 13:24
Pobožnost křížové cesty vznikla díky muslimům. Křesťané odjakživa potovali na místa spojená s životem a smrtí Pána Ježíše. Když křesťané nemohli putovat do Svaté země, začali si v přírodě stavět křížové cesty. Později se pobožnost a zastavení přesunuly do kostelů. Když teď nemůžeme do kostela,...

Mše svaté

19.03.2020 11:21
Podle nařízení pana biskupa celebruje každý kněz Mše svaté soukromě a slouží na úmysly, které byly dříve zapsány. Každý den tedy sloužím Mši svatou v kostele v Oslavanech v 6:00, kromě zpsaných úmyslů pamatuji na všechny farníky ze všech našich farností a na jejich rodiny, aby je Bůh ochránil od...

Modlitba sv. Jana Pavla II.

18.03.2020 09:42
Matko Pravdy…   Matko Pravdy, Panno sluncem oděná, ještě nikdy nebyly masy lidí tak soustavně obelhávány, falešnými ideologiemi tak neprodyšně izolovány od pravdy křesťanské víry, od modlitby, od svátostí církve Kristovy, od výchovy ke křesťanské mravnosti.   Ještě nikdy nebylo tolik...

Litanie v době nakažlivých nemocí

15.03.2020 18:02
Litanie v čase nakažlivých nemocí Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu svatý, Bože v Trojici jediný, Bože svatý, Bože silný, smiluj se nad...

Příležitost ke zpovědi a k návštěvě kostela

14.03.2020 18:43
V neděli 15.3. od 14 do 16:00 budu v kostele v Oslavanech, kdybyste se chtěli pomodlit, nebo vyzpovídat, nebo přijmout svátost nemocných. Nemocné mohu navštívit doma, raději co nejdřív, může se vyhlásit zákaz vycházení nebo mě později do nemocnice memusí pustit. Děkuji za modlitby, za milé projevy...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>