Vítejte na našich stránkách

Novinky

První sobota v měsíci, modlitby

04.04.2020 07:30
Panna Marie sestře Lucii z Fatimy: „Měj soucit se srdcem Nejsvětější Matky, se srdcem ovinutým trny, kterými je nevděční lidé neustále probodávají a nikdo nekoná smírné skutky, aby je odstranil.“ „Dcero, pohleď na mé srdce, ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem....

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha

01.04.2020 16:46
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 31. 3. 2020 (Podle možností seznamte s tímto textem farníky a zveřejněte na farních webech.) Milé sestry, milí bratři, ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimo­řádných...

Prosba o dary

01.04.2020 14:55
Drazí farníci, veřejné bohoslužby se nekonají, zastavil se tedy i příjem ze sbírek při bohoslužbách, ale výdaje pokračují. Platí se zálohy za energie, máme naplánované nutné údržbové práce. Větší nasmlouvané opravy se snad s vaší pomocí podaří uskutečnit. Prosím, přispějte, podle svých možností na...

5. neděle postní A

28.03.2020 17:11
5.neděle postní – přátelství mezi Ježíšem a sourozenci: Lazarem, Martou a Marií, cyklus A Ježíš zcela vědomě jde do Betánie. Přibližuje se riziku smrti, aby uchoval věrnost příteli. Ježíš chce být přítelem sourozenců Lazara, Marie a Marty, proto je v něm ochota podstoupit i riziko smrti. Všimněme...

Je soukromá Mše soukromá?

25.03.2020 14:35
Je soukromá Mše svatá soukromá? Kvůli šířící se epidemii koronaviru a nařízení vlády vydali biskupové rozhodnutí, že kněží mají sloužit Mše svaté soukromě. Jaký je význam soukromé Mše svaté, když ji slouží kněz bez účasti věřících? Na jednu stranu v církevním zákoníku (CIC Kán. 906) stojí: „Bez...

25. březen - Slavnost Zvěstování Páně a den úcty k nenarozenému životu

24.03.2020 08:07
25. březen, Slavnost Zvěstování Panně Marii J. Pelczar, Ježíš Kristus vzorem a mistrem kněze ve svém skrytém životě       X. Ježíš Kristus v lůně Mariině učí milovati povolnost, sebranou mysl, mlčení a sebeumrtvení.   I. Z lásky k nebeskému Otci a k lidem se...

4. neděle postní A

21.03.2020 18:45
4.neděle postní, A   Svoboda, pokoj, štěstí – hodnoty, které nám nabízí Pán Ježíš. Hodnoty, které tak často postrádáme. Nesvoboda, otroctví, nepokoj, neštěstí mívají jen jednu jedinou příčinu. Tou příčinou je lpění.   Co je to lpění? Stav citové závislosti zapříčiněný přesvědčením, že...

Litanie ke sv. Rochu, ochránci před morem a jeho životopis

21.03.2020 10:55
Litanie ke sv. Rochu, ochránci před morem   Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi.   Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.   Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože, Duchu Svatý Utěšiteli, Boře...

Jak se doma pomodlit křížovou cestu?

20.03.2020 13:24
Pobožnost křížové cesty vznikla díky muslimům. Křesťané odjakživa potovali na místa spojená s životem a smrtí Pána Ježíše. Když křesťané nemohli putovat do Svaté země, začali si v přírodě stavět křížové cesty. Později se pobožnost a zastavení přesunuly do kostelů. Když teď nemůžeme do kostela,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>