Vítejte na našich stránkách

Novinky

Neděle 5.3. v Čučicích

04.03.2023 10:27
V neděli 5.3. 2023 bude v Čučicích Mše svatá mimořádně v 9:30, celebrantem bude P. Miroslav Herold SJ, povede víkendovou duchovní obnovu pro VKH Brno na faře v Čučicích. Odpoledne bude v Čučicích křížová cesta ve 14:00.

Ostatky svatých manželů Martinových v naší farnosti

03.03.2023 06:22
Naší farnosti byly zapůjčeny ostatky sv. Ludvíka Martina a jeho manželky sv. Zélie Martinové, rodičů sv. Terezie z Lisieux. Ostatky světců bude možné uctít v sobotu 4. 3. po Mši svaté, která bude v 8:00 a potom ještě v sobotu v 10:45 během programu setkání Modliteb matek. Na setkání se svatými...

Setkání Modliteb matek

03.03.2023 06:21

Restaurování křížové cesty v Ketkovicích

24.02.2023 19:25
Postní doba je přípravou na Velikonoce, oslavou Kristova Vzkříšení. V postní době konáme pokání a rozjímáme nad umučení našeho Pána Ježíše Krista. V tomto postním úsilí nám pomáhají pobožnosti křížové cesty. Procházíme kolem čtrnácti obrazů křížové cesty a rozjímáme nad Kristovým utrpením, bez...

Aktivita "Adoptuj si kněze"

23.02.2023 09:14
I kněží potřebují naši modlitební podporu. DCM Brno se proto rozhodlo uspořádat modlitební akci Adoptuj si kněze. Navazují tím na projekt ADCM Olomouc, kde již tato akce běží a těší se velkému zájmu. „Tato akce je určena pro všechny věkové kategorie, proto šiřte tuto zprávu také mezi své rodiče,...

Postní almužna

17.02.2023 09:50
Také letos se můžete zapojit do akce charity, Postní almužny. Pokladničky naleznete v kostele. Dopis prezidenta Diecézní charity Brno   Bratři a sestry, milí přátelé, 22. 2. 2023 je Popeleční středa, kdy křesťané začínají prožívat postní dobu. Obvykle ji vnímáme jako období vážné přípravy na...

Duchovní obnova pro mladší dívky

13.02.2023 18:16

Duchovní bnova pro straší dívky

13.02.2023 18:15

Nabídka práce

09.02.2023 18:24
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>