Vítejte na našich stránkách

Novinky

Žehnání varhan

08.11.2022 16:21
Díky Bohu, přestavba oslavanských varhan se pomalu chýlí ke konci. Varhany jsou postavené, probíhají dokončovací práce na elektronice a ladění asi tisícovky píšťal. Intonuje se po rejstřících (skupinách píšťal různých velikostí a materiálů), jednotlivé rejstříky musí spolu ladit. Intonuje intoner...

Dušičky

27.10.2022 07:36
V úterý 1. listopadu o slavnosti Všech svatých bude v Čučicích Mše svatá výjimečně v 16:00. V Oslavanech od 17:00 příležitost ke zpovědi, v 18:00 Mše svatá.   Ve středu 2. listopadu na památku všech věrných zemřelých, dušiček bude mše svatá v Oslavanech v 18:00. Po mši svaté modlitby za...

Duchovní obnova pro dívky

27.10.2022 07:33

Celodenní modlitba svatého růžence

01.10.2022 11:24
V sobotu 8.10. jste srdečně zváni, abyste se během dne přišli pomodlit do kostela v Oslavanech růženec před sochou Oslavanskou Madonou. Možnost modlitby růžence začne ráno po Mši svaté a skončí společnou růžencovou pobožností v 18:00. Rozpis je v kostele.

Naléhavá prosba k sv. Terezii z Lisieux

30.09.2022 20:48
Supplica (naléhavá prosba) k sv. Terezii z Lisieux   Ó slavná svatá Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, milované dítě Otce, panno zasnoubená Synu a pokorná učitelko vyučovaná Duchem Svatým: Zdravíme tě s radostí a přicházíme k tobě s důvěrou. Zázraků učiněných na tvou přímluvu je tolik, že...

Příprava na biřmování

10.09.2022 12:39
V pátek 16.9. v 17:00 v Katolickém domě v Oslavanech. V sobotu 17.9.  v 10:00 v kostele v Čučicích; od 10:30 příležitost ke sv. zpovědi s více zpovědníky V neděli 18.9. v 11:00 v Čučicích bude otec biskup Vojtěch Cikrle, emeritní biskup, udělovat svátost biřmování.  

Udělování svátosti pomazání nemocných

27.08.2022 09:56
V neděli 4. září, v následujících všedních dnech a v neděli 11. září bude možnost při všech bohoslužbách přijmout svátost pomazání nemocných. Svátost pomazání nemocných může přijmout ten, kdo je v nebezpečí smrti, pro nemoc nebo stáří. Je nutné se připravit svatou zpovědí. Pokud nemůžete do...

Příhlašování do náboženství

23.08.2022 12:45
Blíží se školní rok, začíná přihlašování dětí do vyučování římskokatolického náboženství. Přihlášky jsou vytištěné v kostele vzadu na stolku, můžete je vyplnit a odevzdat v sakristii nebo dítě můžete přihlásit emailem, napsat jméno a příjmení dítěte, datum narození, bydliště, třídu, telefon na...

Farní odpoledne v Oslavanech, program upřesněn

13.08.2022 09:01
Katolický spolek Oslavany pořádá v neděli 28. srpna 2022 od 15 hodin ve dvoře Katolického domu Farní odpoledne spojených farností Čučice, Ketkovice, Oslavany, Zbýšov. Setkání začne v kostele sv. Mikuláše v Oslavanech ve 14:30 státostným požehnáním a modlitbou za farnosti Program:...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>