Vítejte na našich stránkách

Novinky

Úklid kostela v Oslavanech

04.07.2020 15:21
V následujícím týdnu proběhne velký úklid kostela před poutí podle rozpisu. Udělejte si, prosím, čas na svůj kostel, přijďte uklízet alespoň jednu hodinu. Pán Bůh zaplať! Pondělí 9-12 15- muži Úterý 9-12  15-19 ženy, muži, děti Středa 9-12  15-19 ženy, muži, děti

Jiné časy bohoslužeb v neděli 5.7.

26.06.2020 10:42
V neděli 5.7. o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje budou bohoslužby v našich farnostech v neobvyklých časech.   8:00 poutní Mše svatá v Ketkovicích u kapličky sv. Cyrila a Metoděje u silnice směrem na Rapotice. Letos výroční 90. pouť. Ranní hodina kvůli chladnu a nízkému provozu na silnici. Kdyby...

Upozornění na příjezd ke kostelu do Oslavan

29.05.2020 17:13
Celá Kostelní ulice je rozkopaná, dělá se nový vodovod a kanalizace, není možné přijet ke kostelu autem. Na náměstí 13. prosince nelze parkovat, jsou tam kolotoče, je třeba zaparkovat na Široké ulici, nebo na Poříčí, u zámku, u ZŠ a vyjít ke kostelu pěšky po schodech.

5. neděle velikonoční

09.05.2020 19:20
V 5. stol. př. Kr. se ve starověkých Athénách vyskytl podivuhodný zjev, vojevůdce Alkibiades, který už jako mladý muž zazářil před světem a vstoupil do dějin.   Vstoupil do dějin mimo jiné jako muž bez páteře, jenž zradil postupně tři státy: domovské Athény, Spartu a Persii … a přesto byl...

Týden modliteb za nová duchovní povolání

02.05.2020 19:04
Je duchovní povolání záležitost jenom duše a Boha, nebo mohou mít i jiné osoby vliv na rozhodnutí naší mládeže? O tom píše otec Jeroným, trapistický mnich. V evangeliu čteme, jak Marie Salome, matka synů Zebedeových, Jan a Jakuba, chce svým synům zajistit jakousi „protekci“: "dej, ať moji synové...

4. neděle velikonoční, neděle Dobrého pastýře

02.05.2020 18:59
V každé farnosti je člověk, který nemá rodinu, ale náleží do každé rodiny; člověk, kterého lidé zvou jako svědka, jako rádce a prostředníka ve všech nejslavnostnějších úkonech společenského života; bez něhož nelze se narodit ani zemřít; který přijímá člověka z náručí matky a opouští ho až u hrobu;...

Svatý Josef Dělník

01.05.2020 05:56
Svatý Josefe, ty jsi vzorem a patronem všech otců, nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti. Naplň opravdovou radostí srdce rodičů, kteří odevzdávají život svým dětem. Ať se otcové starají o svoje rodiny tak, jako ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě, a ať žijí svůj rodinný život s...

Litanie v čase sucha

27.04.2020 10:16
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože, Synu, Vykupeli světa, Bože, Duchu svatý, Bože v Trojici jedný, Bože, vrcholný Pane nebe a země, smiluj se nad námi. Bože, v němž žijeme, Bože, bez něhož hyneme, Bože, jenž stanovuješ hranice...

3. velikonoční neděle

25.04.2020 19:44
3. neděle velikonoční A Ježíš je pravý učitel. Učedníci jdoucí do Emauz se během hovoru postupně uvolní. Začíná působit jiskra přátelství. Zvou neznámého ke stolu. Ježíš se jim zjevuje ve znamení, které je jim dávno a důvěrně známé: v lámání chleba. Najednou je jim Ježíš blízký. Všechno černé...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>