Vítejte na našich stránkách

Novinky

Tradiční předadventní setkání mládeže

27.11.2020 06:45
V minulých letech v předvečer adventu probíhalo v našem rosickém děkanství setkání mládeže. Loni bylo setkání v Oslavanech, foto zde. Letos se setkání uskuteční online v sobotu 28.11. ve 20:00  

Středa 25. listopadu, den postu

24.11.2020 18:13
Dnes, ve středu 11. listopadu, je velmi vhodné se připojit k výzvě otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení epidemie. Další postní středy: 18.11. 25.11. 2.12. Více zde: https://www.farnostoslavany.cz/news/streda-11-listopadu-den-postu/ Dnes, ve středu 11. listopadu, je velmi vhodné se...

K adventu

24.11.2020 18:06
O první adventní neděli se při všech bohoslužbách budou žehnat adventní věnce. Využijte, prosím, celou adventní dobu ke svátosti smíření. Před Vánocemi nebude velké společné zpovídání.    Začíná advent. Příroda spí. Život je ukryt. Život stromů se stáhl do kořenů. Pole už bývají pokryty...

Zajímavá minulost oslavanských varhan

15.11.2020 16:01
V příštím roce s pomocí Boží a pomocí vaší pustíme do opravy varhan v Oslavanech. Jakou mají minulost? Kostel sv. Mikuláše v Oslavanech dostal současnou barokní podobu v roce 1776. Za jeho přestavbu vděčíme oslavanskému rodákovi a farářovi P. Jakubovi Friedrichovi. On také na vlastní náklady nechal...

Duchovní četba

13.11.2020 07:00
K četbě dopuručuji tyto knihy:   Rod Bened, Čtyři svědkové, Hesperion, 2020. Kniha srozumitelně vypráví o životě a učení apoštolských žáků, sv. Klementa Římského, sv. Ignáce Antiochijského, sv. Justina a sv. Ireneje z Lyonu. V knize dostaneme odpověď na následující otázky: Co bylo dřív, učení...

Středa 11. listopadu, den postu

11.11.2020 08:18
Dnes, ve středu 11. listopadu, je velmi vhodné se připojit k výzvě otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení epidemie. Další postní středy: 18.11. 25.11. 2.12.

33. neděle v mezidobí - A

07.11.2020 18:23
33. neděle v mezidobí - A   Co jsou platné hřivny, co je platná síla, když jsme zasaženi acedií-leností, poledním démonem, který napadá člověka především v době krize středního věku. Síla mládí je pryč a zůstává jen stereotyp, do kterého jsme se v mládí zaběhli. Jsme neustále ospalí,...

Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení pandemie

07.11.2020 07:51
Milé sestry, milí bratři, už řadu měsíců prožíváme dobu nejistoty a mimořádných opatření, která zcela obrátila naše zaběhané každodenní zvyklosti. Dobu, ve které si intenzivněji uvědomujeme hodnotu života a zdraví, protože stojíme před tváří nemoci i smrti. I tato doba, ve které padají masky, za...

Modlitby za zemřelé

01.11.2020 16:40
Litanie za zemřelé   Pane, smiluj se nad nimi. Pane, smiluj se nad nimi. Kriste, smiluj se nad nimi.   Otče s nebes, Bože, smiluj se nad nimi. Synu, Vykupiteli světa, Bože, Duše Svatý, Bože, Svatá Trojice, jeden Bože,   Svatá Maria, oroduj za ně. Svatá Boží Rodičko, Svatá Panno...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>