Vítejte na našich stránkách

Novinky

Zemřel Mons. Josef Fiala

02.01.2021 12:22

Vánoční litanie

26.12.2020 08:53
Vánoční litanie Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otčem - smiluj se nad námi. Bože, Synu, Vykupiteli světa, - Bože, Duchu svatý, - Bože v Trojici jediný - Ježíši, Slovo od věčnosti zplozené, - smiluj se nad námi. Ježíši, Slovo v čase tělem učiněné,...

Ježíš v jeslích duši

25.12.2020 17:21
P. Dolindo Ruotolo, Neapol, 7.1. 1958: Ježíš duši:… Zavři uplakané a vyhaslé oči, zavři je pro moji lásku a usni na mém srdci. Když hledáš všude kolem, bloudíš a trpíš… Nebuď ustaraný ve své bolesti, usni na mém srdci. Když se zaposloucháš do toho, co ti namlouvá tvoje unavená přirozenost a...

Trojí rod Páně

24.12.2020 07:08
Trojí rod Páně František Sušil Zda-li víš ty duše rozmilá, kolikerý rod Kristus má? To ti církev na Vánoce dí, kážíc knězi sloužiti tré mší. Když ta první mše se počíná, krajina jest v půlnoc odína. Značí každému to člověku, že se zrodil z Otce od věku. Přepodivný je ten Boží rod,...

Středa 16. prosince, den postu

02.12.2020 06:11
Ve středu 16.  prosince naši otcové biskupové vybízejí k postu za ukončení epidemie.

Dobrá zpráva

30.11.2020 19:34
Kostelní ulice je už otevřená, dá se vyjet ke kostelu ze všech stran.

Silván z Athosu

29.11.2020 20:28
Jeden kněz, na Svaté hoře Athos, přišel za starcem Silvánem se zprávou z novin. „Co říkáte otče na tuto zprávu?“ Silván odpověděl: „Báťuško, nemám rád noviny a novinové zprávy.“ „Proč?“ „Protože čtení novin zatemňuje mysl a brání čisté modlitbě.“ řekl starec Silván. „Zvláštní“ odpověděl duchovní....

Tradiční předadventní setkání mládeže

27.11.2020 06:45
V minulých letech v předvečer adventu probíhalo v našem rosickém děkanství setkání mládeže. Loni bylo setkání v Oslavanech, foto zde. Letos se setkání uskuteční online v sobotu 28.11. ve 20:00  

Středa 25. listopadu, den postu

24.11.2020 18:13
Dnes, ve středu 11. listopadu, je velmi vhodné se připojit k výzvě otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení epidemie. Další postní středy: 18.11. 25.11. 2.12. Více zde: https://www.farnostoslavany.cz/news/streda-11-listopadu-den-postu/ Dnes, ve středu 11. listopadu, je velmi vhodné se...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>