Vítejte na našich stránkách

Novinky

Prázdné varhaní skříně

11.03.2021 18:33
V tomto týdnu nás navštívili zaměstnanci varhanářské firmy a úplně rozebrali varhany, zůstali prázdné varhaní skříně. Nové varhany se stavějí v hale firmy, v létě se budou mountovat do skříní. Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům, kteří na varhany přispívají! Více o přestavbě varhan zde.  

Liturgické texty

09.03.2021 11:57
Věřící se někdy ptají, kde najít texty Mše svaté, aniž by se muselo vcházet na internet. Tyto texty nacházíme v knize, která se jmenuje misál. Jsou různá vydání. Vyšel misál na neděle nebo i misál na každý den. Obsahují nejen texty Písma svatého, čtení, ale i celou Mši svatou, modlitby, preface,...

3. neděle postní B

06.03.2021 20:04
  Ježíš říká: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Kristovými chrámy jsou svaté duše křesťanů, rozptýlené po celém světě. Radujme se, že jsme obdrželi milost stát se Božím chrámem, ale zároveň žijme v posvátné bázni, abychom tento Boží chrám neznesvěcovali....

2. neděle postní B

27.02.2021 17:45
„Pokání má vypadat takto: litovat v srdci, vyznat ústy a skutkem zadostiučinit.“ Pokání je velikou věcí. Je snazší duši před hříchem uchránit, než potom učinit za hříchy náležité pokání. Existují také krokodýlí slzy, ty je ovšem třeba posuzovat ne podle jejich hojnosti, nýbrž podle jejich...

Omezení pro bohoslužby zůstávají nezměněna

27.02.2021 17:42
Omezení pro bohoslužby zůstávají nezměněna Uvádíme informace ohledně konání boshoslužeb, zdroj.   V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10% kapacity kostela k sezení. Platí také zákaz...

1. neděle postní

19.02.2021 11:56
"Rád bych věděl, kolik duševního pokoje načerpáte ze sdělovacích prostředků. Jsou novináři tak neschopní, že vaše názory neovlivní? Sdělovací prostředky vás vedou na vrchol vysoké hory, z něhož vidíte všechna království světa s jeho slávou i hanebností. Pro Ježíše to bylo pokušení. Pro vás ne?" B....

Postní doba

17.02.2021 10:04
Popeleční středou začíná posvátná doba postní. Nejposlednější příprava na Velikonoce. Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. V době postní vedeme jednoduchý život s menším množstvím jídla...

Výsledky TKS

06.02.2021 07:05
Oblastní Charita Rajhrad děkuje všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky, ať již vložením peněz do statických pokladniček, platbou na účet, nebo jakýmkoliv osobním přičiněním. Pokud má někdo zájem o nálepku na dveře, může si ji vyzvednout v sakristii u pana Coufala. V Oslavanech byly tři statické...

Modlitby ke sv. Josefovi a k Pražskému Jezulátku

30.01.2021 09:06
Modlitby ke sv. Josefovi ke stažení v pdf. Modlitby k Pražskému Jezulátku ke stažení v pdf.
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>