Vítejte na našich stránkách

Novinky

Modlitby ke sv. Josefovi a k Pražskému Jezulátku

30.01.2021 09:06
Modlitby ke sv. Josefovi ke stažení v pdf. Modlitby k Pražskému Jezulátku ke stažení v pdf.

Hromnice

30.01.2021 08:57
Ústa jsou plná toho, čím srdce přetéká. City mají svá slova, jimiž se prozradí, i když nechtějí. Například bázeň má slova, plná obavy, bolest zase slova plná nářku, láska pak slova radostná. Některá slova, (jako třeba Simeonův chvalozpěv) nevycházejí jen na pokyn ducha (rozumu), ale vytváří je...

Svatý Blažej, biskup a mučedník

30.01.2021 08:57
Sv. Blažej žil ve 4. století, byl biskupem v městě Sebasta v tehdejší východořímské prefektuře Pontus, dříve v Arménii, dnes na území Turecka. Při pronásledování křesťanů byl biskup Blažej nucen odejít z města do hor a tam žil skryt několik let. Jednou při lovu lesní zvěř zaběhla do jeskyně, kterou...

Rok sv. Josefa

13.01.2021 11:56
Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným 8. prosince 2020 u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za...

Svatí Tři králové

06.01.2021 16:24
Svatí tři králové se slzami dojetí doporučovali Ježíškovi s vroucími prosbami sebe, své drahé, svou zemi, své lidi, veškerý svůj majetek, všechno co pro ně mělo na zemi nějakou hodnotu, aby přijal jejich srdce, jejich duši, všechno jejich konání a myšlení, aby je osvítil a daroval jim všechnu...

Žehnání domů, bytů

03.01.2021 06:52
Doba kolem svátku Zjevení Páně, svatých Třech králů, je nejvhodnější k požehnání domů nebo bytů, i opakovaně. Příbytek se může vykropit svěcenou vodou, vykouřit kadidlem a označit dvěře požehnanou křídou. Na termínu je možné se domlivit s knězem. 

Zemřel Mons. Josef Fiala

02.01.2021 12:22

Vánoční litanie

26.12.2020 08:53
Vánoční litanie Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otčem - smiluj se nad námi. Bože, Synu, Vykupiteli světa, - Bože, Duchu svatý, - Bože v Trojici jediný - Ježíši, Slovo od věčnosti zplozené, - smiluj se nad námi. Ježíši, Slovo v čase tělem učiněné,...

Ježíš v jeslích duši

25.12.2020 17:21
P. Dolindo Ruotolo, Neapol, 7.1. 1958: Ježíš duši:… Zavři uplakané a vyhaslé oči, zavři je pro moji lásku a usni na mém srdci. Když hledáš všude kolem, bloudíš a trpíš… Nebuď ustaraný ve své bolesti, usni na mém srdci. Když se zaposloucháš do toho, co ti namlouvá tvoje unavená přirozenost a...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>