Vítejte na našich stránkách

Novinky

Získání odpustků během celého listopadu

01.11.2020 16:35
Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19....

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha

31.10.2020 18:49
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA„VŠICHNI JSME NA CESTĚ KE SVATOSTI“ Milé sestry, milí bratři,dnešní neděle je slavností Všech svatých. Kdo je to svatý? Zjednodušeně se dá říct, že je to člověk, který je zcela odevzdán do Boží vůle. S Ježí-šem Kristem se obrací k Otci, hledá, co se mu líbí, a...

Společenské radosti v nebi

31.10.2020 07:57
  F.J.Boudrbalix, S.J., Ani oko nevidělo..., Přerov, 1934   Hlava XI.   SPOLEČENSKÉ RADOSTI V NEBI     Život v nebi je i životem čistých radostí společenských. Ze všech slastí, kterých vyvolení požívají kromě blaženého patření, jistě nejsladší jsou ty radosti, které...

Pozdrav

30.10.2020 08:41
Drazí farníci, srdečně vás pozdravuji. Děkuji za modlitby, podporu a pomoc, daří se mi lépe, ale na bohoslužby v kostele to ještě není. Každý den ráno na faře sloužím Mši svatou na úmysly, které byly zapsány. Vzpomínám na vás při každé Mši svaté a v modlitbách, aby vás Pán Bůh chránil od...

Texty k Dušičkám

25.10.2020 16:55
Hřbitovy poseté kříži jsou bojiště posetá odznaky vítězství. Staré kříže jsou jako staré prapory válečné; Kříž je znamením duchovního vítězství. Kříž je nástroj posvěcení. Není spasení duše a naděje věčného života jinak než v kříži. Být pohřben ve stínu kříže znamená: být pohřben ve stínu a mezi...

Bohoslužby zrušeny

24.10.2020 13:26
Vzhledem k nemoci pana faráře jsou bohoslužby ve všech kostelech zrušeny. Do kostela v Oslavanech je navíc znemožněn vstup kvůli probíhajícím stavebním pracem.

Fotografie z biřmování

08.10.2020 19:59
Fotografie z biřmování naleznete zde: https://farnostoslavany.rajce.idnes.cz/

Nedělní bohoslužby v nouzovém stavu

03.10.2020 13:27
Od pondělí 5. října začíná nouzový stav, týká se i bohoslužeb. Mše svaté budou bez zpěvu, recitované. Bohoslužby jsou omezeny do 100 účastníků. Nad 100 účastníků bývá jen v Oslavanech. Proto budou od neděle 11. října v Oslavanech dvě bohoslužby. Nedělní bohoslužby tedy budou probíhat v...

Biřmování v Oslavanech

26.09.2020 09:53
V neděli 4.10. budou v Oslavanech mimořádně dvě Mše svaté. Při Mši svaté v 9:30 udělí otec biskup Vojtěch Cikrle našim biřmovancům svátost biřmování, kostel zaplní rodiny biřmovanců, proto prosím, kdo můžete, přijďte na Mši svatou v 7:00. V sobotu večer bude Mše svatá v Ketkovicích v 18:00 a navíc,...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>