Vítejte na našich stránkách

Novinky

Zahradník

02.04.2021 11:02
Jednou na Velký pátek byla svatá Terezie z Avily uchvácena Boží milostí a viděla celý širý svět v podobě veliké zahrady, v níž byly shromážděné různé květy ze všech končin světa. Na celé zahradě bylo veliké ticho. Ani jeden květ nejevil známky života. A tu náhle do zahrady vstoupil muž vážné tváře,...

Velký pátek

02.04.2021 06:53
Litanie na Velký pátek Pane smiluj se. Kriste smiluj se. Pane smiluj se.   Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi. Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi. Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.   Ježíši, Synu Boha živého, smiluj se...

Zelený čtvrtek

01.04.2021 08:42
Bohu, všechna čest a všechna sláva   Nejpodstatnější část Mše svaté uzavírá kněz slovy: Skrze Něho a s Ním a v Něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.   Tato slova říkají, jaký je zaručený účinek obdržený skrze...

Květná neděle

27.03.2021 05:16
Neměl kde přespat Když šel Pán Ježíš na Květnou neděli z Betánie do Jeruzaléma, lidé ho velkolepě a slavnostně vítali. Mávali větvemi, prostírali pláště, provolávali Hosana. Když oslavy skončily, Ježíš neviděl nikoho, kdo by mu nabídl nocleh nebo mu dal najíst. A tak vyšel z města a vrátil se na...

Pastýřský list biskupů k Zvěstování Páně

24.03.2021 07:54
"Buďme nablízku nenarozeným i jejich rodičům": pastýřský list olomouckých biskupů ke slavnosti Zvěstování Páně   Drazí bratři a sestry, ve čtvrtek budeme slavit slavnost Zvěstování Páně. Ta obrací naši pozornost nejen k vtělení Ježíše Krista, ale i k počátku našeho života. Tehdy Bůh...

Výzva biskupů ke sčítání lidu

20.03.2021 14:42
Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021 Bratři a sestry, 27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná. Z pohledu katolické církve je příslušnost...

Zásvětné modlitby sv. Josefovi

18.03.2021 15:51
  Zasvěcení rodiny (může recitovat celá rodina nebo jen jeden člen) Drahý svatý Josefe, s důvěrou a láskou ti zasvěcuji a svěřuji svou/naši rodinu, se všemi mými drahými (patří sem i domácí zvířata), aby v ní vládl pokoj, láska, jednota, porozumění a radost. Veď nás k vytváření...

Modlitba za ochranu před epidemií

17.03.2021 08:16
Po internetu koluje Modlitba svatého Otce Benedikta XVI. za ochranu před koronavirem. Nikde není důkaz, odkaz, že pochází přímo od něj, ale určitě je napsána v jeho duchu.   Modlitba sv. Otce Benedikta XVI. Pane Ježíši Kriste, náš božský lékaři, buď naší stráží, a ochraňuj nás před...

4. neděle postní B

13.03.2021 20:15
Kněží i lid se dopustili mnoha nevěrností ... posmívali Božím poslům, pohrdali jeho slovy a tupili jeho proroky, až se vznítil Hospodinův hněv proti jeho lidu, že už nebylo léku.   „Duše nenachází chuť a útěchu v Božích věcech“: Stává se totiž, že někdo nevkládá náležité úsilí do celku...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>