Vítejte na našich stránkách

Novinky

Kurz Katecheze Dobrého Pastýře

02.09.2020 08:21
Na faře v Troubsku se během následujícího školního roku o dvou víkendech uskuteční kurz Katecheze Dobrého Pastýře. Cena 1000,-. Přihášky do 30.9.2020. Informace a přihlašování zde.

313. karmelská pouť v Oslavanech

04.07.2020 15:49
V neděli 19.7. oslavíme 313. karmelskou pouť 8:00 Mše svatá 10:30 Slavná Mše svatá, celebruje a káže rodák z Oslavany P. Jiří Škoda, farář v Třešti 14:30 loretánské litanie a svátostné požehnání   Za obvyklých podmínek je možné získat plnomocné odpustky. Ti, kteří se přihlásí předem mohou...

Úklid kostela v Oslavanech

04.07.2020 15:21
V následujícím týdnu proběhne velký úklid kostela před poutí podle rozpisu. Udělejte si, prosím, čas na svůj kostel, přijďte uklízet alespoň jednu hodinu. Pán Bůh zaplať! Pondělí 9-12 15- muži Úterý 9-12  15-19 ženy, muži, děti Středa 9-12  15-19 ženy, muži, děti

Jiné časy bohoslužeb v neděli 5.7.

26.06.2020 10:42
V neděli 5.7. o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje budou bohoslužby v našich farnostech v neobvyklých časech.   8:00 poutní Mše svatá v Ketkovicích u kapličky sv. Cyrila a Metoděje u silnice směrem na Rapotice. Letos výroční 90. pouť. Ranní hodina kvůli chladnu a nízkému provozu na silnici. Kdyby...

Upozornění na příjezd ke kostelu do Oslavan

29.05.2020 17:13
Celá Kostelní ulice je rozkopaná, dělá se nový vodovod a kanalizace, není možné přijet ke kostelu autem. Na náměstí 13. prosince nelze parkovat, jsou tam kolotoče, je třeba zaparkovat na Široké ulici, nebo na Poříčí, u zámku, u ZŠ a vyjít ke kostelu pěšky po schodech.

5. neděle velikonoční

09.05.2020 19:20
V 5. stol. př. Kr. se ve starověkých Athénách vyskytl podivuhodný zjev, vojevůdce Alkibiades, který už jako mladý muž zazářil před světem a vstoupil do dějin.   Vstoupil do dějin mimo jiné jako muž bez páteře, jenž zradil postupně tři státy: domovské Athény, Spartu a Persii … a přesto byl...

Týden modliteb za nová duchovní povolání

02.05.2020 19:04
Je duchovní povolání záležitost jenom duše a Boha, nebo mohou mít i jiné osoby vliv na rozhodnutí naší mládeže? O tom píše otec Jeroným, trapistický mnich. V evangeliu čteme, jak Marie Salome, matka synů Zebedeových, Jan a Jakuba, chce svým synům zajistit jakousi „protekci“: "dej, ať moji synové...

4. neděle velikonoční, neděle Dobrého pastýře

02.05.2020 18:59
V každé farnosti je člověk, který nemá rodinu, ale náleží do každé rodiny; člověk, kterého lidé zvou jako svědka, jako rádce a prostředníka ve všech nejslavnostnějších úkonech společenského života; bez něhož nelze se narodit ani zemřít; který přijímá člověka z náručí matky a opouští ho až u hrobu;...

Svatý Josef Dělník

01.05.2020 05:56
Svatý Josefe, ty jsi vzorem a patronem všech otců, nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti. Naplň opravdovou radostí srdce rodičů, kteří odevzdávají život svým dětem. Ať se otcové starají o svoje rodiny tak, jako ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě, a ať žijí svůj rodinný život s...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>